Kampanja MŽK pomenuta u Izveštaju Misije EU za posmatranje izbora  

Predstavnici organizacija civilnog društva i institucija primili su konačni izveštaj Misije Evropske unije (EU) za posmatranje izbora (EU EOM) na prevremenim parlamentarnim izborima održanim 6. oktobra 2019. godine.

Na sastanku 22. januara sa šeficom ove misije Violom vom Cramon-Taubadel, članicom Evropskom parlamenta (EP) iz Nemačke, bila je prisutna izvršna direktorka MŽK-a Igballe Rogova.

Ovaj izveštaj je u delu koji je posvećen učešću žena na izborima, spomenuo i posao koji je uradila MŽK kako bi se povećala zastupljenost žena u politici, preko kampanje „Glasaj za više žena u Parlamentu“, koja je vođena na terenu tokom pet dana (od 25. do 29. septembra 2019. godine).

OVDE možete pročitati ceo izveštaj na engleskom jeziku, a kampanja MŽK-a se pominje na 33. strani.

U vezi sa učešćem žena na izborima, EU EOM je dao dve dole navedene preporuke:

  • Političke partije da razmotre unutrašnje politike za promovisanje učešća žena kao i da obuhvate rodna pitanja na partijskim platformama. Povećati javne fondove partijama koje promovišu rodnu jednakost.
  • Centralna izborna komisija (CIK) da poveća učešće žena na svim nivoima upravljanja izborima.

Ukupno ovaj izveštaj sadrži 23 preporuke, koje teže poboljšanju budućih izbornim procesa.

Podsećamo da se nekoliko dana pred održavanje izbora Cramon-Taubadel upoznala izbliza sa kampanjom MŽK-a „Glasaj za više žena u Parlamentu“, na sastanku koji je sa Rogovom održan 3. oktobra.

Ova misija je nezavisna i njeni konačni nalaze drže se Deklaracije načela za međunarodno posmatranje izbora, koja je potpisana u oktobru 2005. godine.

Podsećamo da je podrška učešća žena u politici i odlučivanju deo Strategije MŽK-a 2019-2022. godine.