KIPRED i Artpolis su objavili izveštaj o istraživanju u vezi sa Pristupom pravdi u vezi sa žrtvama nasilja po rodnim osnovama

U okviru 16 Dana Aktivnosti, 3. decembra, u Narodnoj biblioteci u Prištini, Kosovski Institut za Istraživanje i Razvoj Politika (KIPRED), Grupa za Pravne i Političke studije (GLPS) i Centar za Umetnost i Zajednicu Artpolis su objavili izveštaj o istraživanju na temu Pristup pravdi za žrtve nasilja po rodnim osnovama na Kosovu: Završetak nekažnjavanja počinilaca zločina, gde su učestvovali glavni predstavnici sudskih i nesudskih institucija za ljudksa prava na Kosovu. Mediji su takođe bili pozvani da prisustvuju ovom događaju.

Izveštaj analizira pristup procesima pravde za zrtve nasilja po rodnim osnovama, uključujući i nasilje u porodici, seksualno nasilje, napadi i seksualno uznemiravanje, kao i nasilni zločini protiv zajednice LGBT. Izveštaj analizira postojeće zakone i politike, kao i njihovu praktičnu primenu. Analiza se vrši pozivajući se na zahteve međunarodnih standarda za ljudska prava, a pogotovo Konvenciji Saveta Evrope za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska Konvencija). Izveštaj konkretno identifikuje nedostatke u aktuelnom pravnom okviru kao i njegovoj praktičkoj primeni. Ilustruje teške pravosudne i institucionalne poteškoće sa kojima se součavaju žrtve nasilja po rodnim osnovama tokom pokušaja da traže pravdu. Izveštaj takođe pruža i konkretne preporuke.

Članovi panela Annette M. Fath-Lihic, Politički savetnik/ Izvršni koordinator/ Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, Hilmi Jashari, Narodni Advokat, Igbale Rogova, Mreža žena Kosova i Albulena Haxhiu, predsednica komisije za zakonodavstvo, a nakon njih i Ariana Qosaj – Mustafa, Direktor programa, KIPRED je izvršio predstavljanje glavnih nalaza i preporuka. Između ostalog, članovi panela su pozvali institucije Kosova da preduzmu hitne korake za implementaciju preporuka koje su tu navedene, naglašavajući slab pristup pravosuđu za žrtve nasilja po rodnim osnovama.

Puni izveštaj možete pročitati klikom na: Pristup pravdi za žrtve rodno zasnovanog nasilja na Kosovu: Završetak nekažnjavanja za autore zločina