KMGF „Raba Voca“ se zalaže za zajedničko roditeljsko odsustvo

26. marta, Centar za zaštitu žena i dece (CPVC) „Raba Voca“ održao je poslednji sastanak u okviru inicijative „Roditeljski dopust kao model budućnosti na Kosovu“. Učesnici sastanka bili su predstavnici civilnog društva, opštine Mitrovica i zvaničnici za rodnu ravnopravnost.

U početku direktor CVC „Raba Voca“ Fidane Hiseni, najavio postignuća i izazove tokom implementacije ove inicijative.

Albulena Murati, psiholog u ovoj organizaciji, objavila je istraživanje o roditeljskom dopustu.

„Roditelji bi trebali biti najbolji model kako bi bili dobar primer za svoju djecu“, rekla je ona.

Murati je naveo da se prema postojećem Zakonu o radu roditeljsko odsustvo ne priznaje. To je zbog toga što je očevima dozvoljeno da uzmu samo dva slobodna dana, kao i dve slobodne nedelje, pauze koje mogu da uzmu kad god dete navrši tri godine.

Međutim, izmena Zakona o radu, koja također doprinosi stručnjacima civilnog društva, usmerena je na zajedničko roditeljsko odsustvo, gde se period od 12 meseci može uzeti od majke ili oca ili čak deliti između njih. Različiti akteri uključeni u proces izmene ovog zakona predložili su različite modalitete u vezi sa ovim odsustvom.

U istraživanju je učestvovalo 150 građana starosne dobi od 19 do 70 godina iz opština Mitrovica, Vučitrn i Skenderaj.

U istraživačkom pitanju ko brine o deci, većina je odgovorila da je briga podjednaka i da brinu  oba roditelja. Procenat ispitanika je rekao da je to samo za žene, a čak i manji procenat procenjuje da je briga o deci samo za muškarce. Nalazi istraživanja pokazuju da je veoma mali broj građana koristio zajedničko roditeljsko odsustvo  sa radnog mesta.

Hika Imeri, službenik za rodnu ravnopravnost u opštini Srbica, izjavila je da su „devojke diskriminisane u majčinoj utrobi, čim se sazna pol deteta. Tradicija i mentalitet su veoma teški za promenu“.

Ova inicijativa je podržana od Mreže Žena Kosova kao i  Ženske Fondacije Kosova (KFG) i finansirana od strane Austrijske razvojne agencije (ADA).