Korisnici kolica obeležili njihov dan maršom i plesom  

1. marta se obeležava Svetski dan korisnika kolica. Ples, marš i košarka su bili neki od načina preko kojih je ovaj dan proslavljen na Kosovu. 

Na događaju koji je organizovala Handikos, inače organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), sa motom „Mi se ovako krećemo“, okupio se veliki broj ljudi u kolicima, ali i drugih koji su podržali njihova prava.  

Članica Handikos-a u Glogovcu Drita Kluna je izrazila sreću što je deo ovog marša, šaljući poruku svima.  

„Nama nije potrebno žaljenje. Svima nešto nedostaje, ali to ne znači da mi ne možemo da živi sami, to znači da mi ne možemo da imamo pristup. Svi smo jednaki“, rekla je Kluna.  

A Sulltane Qafleshi, članica Handikosa u Prizrenu, je mišljenja da su ljudi sada svesniji o uslovima korisnika kolica.  

„Ja mogu da govorim samo za Prizren, zadovoljna sam aktivnostima koje imamo. Što se mene tiče, mi (žene) smo jednake sa muškarcima“, rekla je Qafleshi.  

U međuvremenu, nedaleko od mesta sa kojeg je dala ovu izjavu, priprema se jedan košarkaški teren na kojem će igrati samo muškarci. Durim Gashi iz Handikosa je imao objašnjenje što tu ne igra košarku nijedna jedina devojka ili žena.  

„Kada imamo košarkaške turnire ima više devojaka, ali je u ovom slučaju bilo teže. Dve devojke igraju košarku- jedna nije na Kosovu, druga nije imala mogućnosti da nam se danas pridruži“, rekao je Gashi, dodajući da sama igra u sebi nosi simboliku da i ljudi u kolicima mogu da se kreću.  

Ovaj događaj je održan u cilju isticanja pozitivnog uticaja korišćenja pomoćnih sredstava od strane ljudi u kolicima.  

Tokom poslednjih godina, žene sa ograničenim sposobnostima su uživale podršku MŽK-a, zahvaljujući radu i aktivnostima kao članice Mreže. S posebnimnaglaskom projekat MŽK-a započet 2019. godine teži da ojača učestvovanje žena u politici, težeći da bude obuhvaćeno što više žena sa ograničenim sposobnostima u procesima donošenja odluka.