KŽM predstavila svoj rad za Ekonomsko osnaženje žena (Women’s Economic Empowerment) na radionici Svetske banke

U nastavku inicijative Svetske banke za poboljšanje klime za zapošljavanje na Kosovu, ova međunarodna institucija organizovala je jednodnevnu radionicu u okviru tekuće podrške koju pruža kosovskom Ministarstvu za rad i socijalna pitanja i Agenciji za zapošljavanje, u vezi sa dizajnom i implementacijom njihovih politika zapošljavanja.
Radionica je imala za cilj diskusiju o međunarodnim i lokalnim dobrim praksama zarad poboljšanja učestvovanja žena u programima aktivnog tržišta rade snage. U ovom pogledu, Iliriana Banjska iz Kosovske ženske mreže (KŽM) bila je pozvana kao ključni zainteresovani akter sa značajnim iskustvom u programima ekonomskog osnaženja koji su posebno osetljivi u odnosu na žene, da održi prezentaciju o iskustvu KŽM-a na ovom polju i da zajedno sa drugim predstavnicima sačine konkretne preporuke za Svetsku banku, kako bi dobila informacije koje će poslužiti za buduće poduhvate u ovoj oblasti.
Svetska banka koristila je dva istraživačka izveštaja KŽM-a („Nalaženje ravnoteže“ (‘Striking a Balance’) i „Koga je briga?“ (‘Who Cares?’) za prikupljanje informacija za svoje početno istraživanje za ovaj projekat, i zahvalila se na radu koji je Kosovska ženska mreža obavila do sada na polju ekonomskog osnaženja žena.