Lobi i Koalicija diskutuju o ženama u odlučivanju na lokalnom nivou

Lobi za rodnu ravnopravnost na Kosovu (Lobi) i Koalicija za ravnopravnost održali su danas zajednički sastanak kako bi diskutovali o temi „Žene u odlučivanju na lokalnom nivou“.  

Tokom ovog sastanaka učesnice su podelile svoja iskustva i razgovarale o mogućnostima zagovaranja za povećanje učešća žena u odlučivanju na lokalnom nivou kao i o poštovanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti (ZRR).  

Igbale Rogova, izvršna direktorica Mreže žena Kosova (MŽK), na početku ovog sastanka  podsetila je prisutne da se ovaj sastanak održava onlajn putem Zoom platforme zbog novih mera u cilju zaustavljanja daljeg širenja pandemije COVID-19.  

Dalje, Rogova je napomenula da je primarni cilj Lobija jačanje učešća žena na lokalnom nivou, kao i zagovaranje njihovih prava i potreba.  

„Lokalni izbori su na pomolu i mi ćemo zajedno ponovo zahtevati veće učešće žena na ovim izborima. Međutim, za postizanje ovog zajedničkog cilja  uvek postoji stub i taj stub je solidarnost. Moramo pokazati solidarnost jedna sa drugom, ovo je sve vreme služilo kao podsticaj za Lobi“, rekla je Rogova. 

S druge strane, Seljvie Redžepi, zamenica predsednika opštine za zajednice u opštini Klokot spomenula je niz izazova sa kojima se suočavaju žene na lokalnom nivou, ističući važnost nastavka rada i jedinstva.  

„Svi ciljevi moraju se postići u okviru jednakog tretmana, odnosno osiguravanjem jednake zastupljenosti i muškaraca i žena. Ženama je generalno teže i suočavaju se sa preprekama na svom putu, međutim podstičem sve žene da ne odustaju. Ponosna sam što sam deo Lobija“, rekla je ona.  

Ljinda Šahini, bivša predsedavajuća Ženske grupe u opštini Lipljan i bivša članica Skupštine opštine, rekla je da joj je podrška koju je dobila od Lobija poslužila kao inspiracija da nastavi rad u svojoj opštini. 

„Nasilje nad ženama se povećalo tokom pandemije, i ovom prilikom moramo se setiti da žene na lokalnom nivou mogu podržati ove žene koje su doživele nasilje i  boriti se za njihova prava. Mi smo most između njih i institucija, jer niko ne poznaje bolje probleme žena“, rekla je Šahini. 

Ovaj sastanak podržali su Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Kancelarija Evropske unije (EUna Kosovu