Lobi za rodnu ravnopravnost – podsticaj ujedinjenja žena u Dragašu

 Jačanje učešća žena i devojaka u politici i procesima donošenja odluka uvek je pratilo napore za postizanje rodne ravnopravnosti 

U tom pravcu, Lobi za rodnu ravnopravnost (Lobi) od svog osnivanja 2014.godine imao je ključnu ulogu u ujedinjenu žena i otvaranju neophodnih diskusija za njihovu dobrobit. 

U ovoj oblasti, primer uspeha je Lindita Kozmaqi –Piraj (Ljindita Kozmaći-Piraj), službenica za rodnu ravnopravnost u opštini Dragaš, koja izuzetno ceni podršku dobijenu od strane Lobija. 

„Podrška Lobija je bila veoma važna i poslužila je kao veoma dobar način za upoznavnje i razmenu različitih iskustava sa kolegama iz drugih opština, civilnim društvom kao i sa odbornicima.“ 

Piraj vidi Lobi, između ostalog, kao pravo mesto za rešavanje problema i potreba žena i devojaka. 

„Kroz sastanke Lobija upućeni smo i dobili savete kako da zagovaramo za prava žena i gde da se obratimo u potrazi za rešenjima.“ 

Tokom 2019. godine, Lobi u Dragašu je zagovarao o povećanju i poboljšanju položaja žena u procesima donošenja odluka kao i za ponovnu funkcionalizaciju dnevnih centara. 

Piraj je zatim izjavila koliko su ove inicijative bile potrebne za poboljšanje položaja žena i devojaka na Kosovu. 

 „Godinama smo zajedno sa predstavnicama civilnog društva iz opštine Dragaš u Lobiju pokrenuli pitanje neposedovanja vrtića za brigu o deci u našoj opštini.“ 

„Međutim, zahvaljujući neumornom radu i velikoj podršci MžK-a, ovo pitanje je prošlo u više instance. Tako da je od prošle godine počeo da funkcioniše Dnevni centar za decu, uz podršku UNICEF-a.“ 

Na kraju, ona ima poruku za žene koje se suočavaju sa poteškoćama tokom njihove karijere. 

„Moja prva poruka ženama i devojkama je da nikada ne prestaju već da rade, sarađuju sa svim akterima na lokalnom i centralnom nivou, ali i sa Mrežom žena ili Lobijem.“ 

Pročitajte više o uspešnim inicijativama Lobija u Klokotu i Lipljanu