Uspešne inicijative za zagovaranje lobija u Lipljanu

Lobi za rodnu ravnopravnost (Lobi) od svog osnivanja 2014. godine igra ključnu ulogu u poboljšanju životnih uslova žena i devojaka širom Kosova. 

Angažovanje za postizanje rodne ravnopravnosti uvek je bila praćena jačanjem učešća žena u politici i procesima donošenja odluka. U ovom polju, primer uspeha je Linda Shahini, bivsa predsedavajuća Grupe žena u opštini Lipjan. 

Shahini ceni podršku koju je dobila od Lobija, navodeći da je tokom njene karijere podrška Lobija je bila u mnogim oblicima, kao što su obuke i različiti sastanci sa ženama. 

“Lobi je bio most povezivanja između nas i drugih žena širom Kosova. „To nam je puno pomoglo da imamo pravu podršku za svaku našu inicijativu“, rekla je ona. 

Tokom 2019. godine Lobi se u Lipljanu zalagao za osnaživanje žena i podržao žene u biznisu i zanatstvu kroz UNDP projekat, gde su se održavale obuke iz oblasti poslovanja, zanata, gastronomije. Shahini otkriva prednosti ove saradnje. Ovaj projekat je bio zajednički sa opštinom, a Lobi je u Lipljanu pružio podršku preko informisanja žena. 

„Ova saradnja je bila veoma plodna, kao prvo zato što je veliki broj žena korisnica uključen u ovu inicijativu. Zatim, zato što su sve ove žene dobile važne informacije o stvaranju i širenju njihovih biznisa. “Neke žene su čak otvorile svoje biznise”. 

Zajednički susreti sa ženama iz cele zemlje, Shahini vidi kao jednu od najboljih prilika za žene kao i za Lobi. 

“To je zbog činjenice što imamo priliku da učimo jedni od drugih, da ojačamo međusobnu saradnju, kao i da preduzmemo nove inicijative. Ovi sastanci su važni, jer svaka uspešna inicijativa za koju sam čula, pokušala sam pokrenuti i u mojoj opštini, a isto tako su i drugi od mene preuzeli inicijative”, dodala je ona. 

Dalje ističe da joj, pored spomenutih razloga, Lobi ima veliku vrednost za nju, zato što tu nalazi jednu od najvećih podrška za sve. 

Kao završnu poruku, Shahini apeluje na devojke da pridaju veliki značaj školovanju i obrazovanju, kao načinu da ojačaju njihovu nezavisnost.