Medica Kosova će sarađivati sa Direkcijom za obrazovanje za dobrobit učenika u Đakovici

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) „Medica Kosova“ potpisala je Memorandum o saradnji sa Direkcijom za obrazovanje u Đakovici koji se odnosi na poboljšanje kvaliteta obrazovanja i dobrobit učenika u školama opštine Đakovica, odnosno angažovanje nekoliko psihologa u školama u ​​ovoj opštini.

Memorandum je potpisan u vreme kada Medica sprovodi projekat „Jačanje kapaciteta u sistemu osnovnog obrazovanja u Đakovici za tretman dece/učenika koji su žrtve nasilja, zlostavljanja ili pate od posledica COVID-19“.

Medica je 26. septembra nastavila sa drugim ciklusom predavanja o izgradnji pozitivnih odnosa nastavnik-učenik. Održana su predavanja u različitim školama u opštini Đakovica, kako bi se podigli kapaciteti nastavnika o posledicama nasilja na decu koja mogu biti svedoci ili doživeti nasilje.

Psiholog organizacije Emirjeta Kumnova je nastavnicima govorila o posledicama nasilja među mladima, ali i načinima na koje nastavnici mogu da identifikuju decu koja su bila svedoci nasilja ili koja su i sama doživela nasilje.

Kumnova je naglasila da „ako želimo da smanjimo posledice nasilja i traumatskih događaja kod dece, to se može učiniti kroz izgradnju pozitivnih odnosa sa odraslom osobom, gde nastavnici mogu biti oni koji prepoznaju emocionalne potrebe dece“.

„Dakle, prvi ciklus je produbljen traumama koje deca imaju, kao posledica nasilja, ali pre svega deca koja odrastaju u porodicama koje nemaju emocionalno prepoznavanje, što kod njih izaziva traumu“, rekla je ona.

Ona je naglasila da deca koja su doživela traumu ne mogu uvek da objasne svoja traumatska iskustva, pa traume iskazuju negativnim ponašanjem i neposlušnošću na času i u školi.

Drugi ciklus se fokusira na podizanje kapaciteta nastavnika da postanu osetljivi na traumu. Tokom predavanja pomenuta je važnost promene načina razmišljanja sa racionalnog na emocionalni.

Ovaj projekat podržava Fond žena Kosova uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu kroz inicijativu MŽK „Jačanje kapaciteta i otpornosti OCD: Unapređenje rodne ravnopravnosti usred pandemije COVID-19“.

Ukoliko želite da podržite budući rad MŽK-a i njenih organizacija članica, uključujući podršku deci koja su doživela nasilje, da poboljšate kapacitet obrazovnog sistema za podršku deci, kao i opšti rad MŽK-a na poboljšanju nastave u cilju transformisanja tradicionalnih rodnih normi i odnosa u školama, možete dati donaciju MŽK-u putem linka: https://womensnetwork.org/donate/.