Bliri

Opština:

Glogovac

Delatnost:

Obrazovanje,Rodno zasnovano našilje, nasilje u porodici, Anti-trafiking,Rodna ravnopravnost,Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Osobe sa posebnim potrebama

Misija:

Misija udruženja "Bliri" je da doprinese emancipaciji žena i devojaka iz svih zajednica u cilju osnaživanja žena i devojaka za kvalitetnije zdravstveno obrazovanje, povećanja njihove uloge u sprečavanju bolesti u porodici i društvu, podizanja svesti o zdravstvenoj zaštiti kao i sprovođenja konkretnih programa za žene za bolji i kvalitetniji pristup njihovom zdravlju. Udruženje "Bliri" će ovu misiju sprovesti organizovanjem sastanaka, obuka, predavanja, razgovora. okruglih stotlova kao i razmenom iskustava sa drugim organizacijama u zemlji.

Godina osnivanja:

2010

Ciljna grupa:

Udruženje žena glava porodice bavi se preradom drveta i uključivanje žena na poslu.

Aktivnosti:

Sastanci za podizanje svesti, obuke, predavanja, razgovori, okrugli stolovi i razmena iskustava sa drugim organizacijama.

Tel:

+383 (0)44 371 065

Adresa -sr:

Ul. Fehmi & Xhevë Lladrovci, Drenas, Glogovac

E-Mail:

ojqbliri@gmail.com

Initiatives:

Mahije Smajli