Bliri

Komuna:

Gllogoc

Zona e ekspertizës:

Arsim,Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Barazi Gjinore,Të Drejtat e Njeriut, të Drejtat e Grave, të Drejtat e Fëmijëve,Njerëzit me nevoja të veçanta

Misioni:

Misioni i OJQ "Bliri" është të kontriboj drejtë emancipimit të grave dhe vajzave të të gjitave komuniteteve me qellim të fuqizimit të grave dhe vajzave për edukimin shëndetesor sa më cilësorë, ngritjës së rolit të tyre në parandalimin e sëmundjeve në familje si dhe shoqeri, ngritjes së vetëdijës në lidhje me ruajtjën e shëndetit si dhe realizimi i programeve konkrete tek grate për qasjen më të mire dhe më kualitative në shëndetin e tyre. OJQ "Bliri" do ta realizon këtë mision përmes organizimit të takimeve, trajnimeve, ligjeratave, bisedave, tryezave të rrumbullakëta si dhe shkëmbimit të përvojave me organizatat tjera brenda vendit.

Viti i themelimit:

2010

Target Grupi:

Gratë dhe fëmijët

Aktivitetet:

Takimet vetëdijësuese, trajnime, ligjërata, biseda, tryeza të rrumbullakëta si dhe shkëmbimi i përvojave me organizatat tjera.

Telefoni:

+383 (0) 44 371 065

Adresa -sq:

Rr. Fehmi dhe Xhevë Lladrovci, Drenas

E-Mail:

ojqbliri@gmail.com

Initiatives:

Mahije Smajli