Handikos Mitrovica

Opština:

Mitrovica

Delatnost:

Ljudska prava, Prava žena, dečija prava,Osobe sa posebnim potrebama,Ekonomsko osnaživanje

Misija:

Promovisanje, lobiranje, sprečavanje, pružanje usluga, prepoznavanje, osnaživanje i uključivanje osoba sa invaliditetom

Godina osnivanja:

2000

Ciljna grupa:

Osobe sa invaliditetom i njihove porodice

Aktivnosti:

Fizioterapija i psihoterapija, psihosocijalne aktivnosti za odrasle

Tel:

+383 (0) 49 849 798

Adresa -sr:

Mitrovica

E-Mail:

handikos_mitrovica@hotmail.com

Initiatives:

Myrvete Hasani