Parajsa Jonë

Opština:

Lipjan

Delatnost:

Agrikulutra,Ekonomski razvoj

Misija:

Misija organizacije Parajsa Jonë (Naš raj) je da podrži i pomogne ekonomskom razvoju i osnaživanju žena i devojaka iz ruralnih područja na Kosovu koje su nezaposlene. Parajsa jonë ima za cilj da ostvari svoju misiju povećanjem kapaciteta žena kroz obuke i pružanje mogućnosti za prodaju i ekonomski i društveni.

Godina osnivanja:

2010

Ciljna grupa:

Žene

Aktivnosti:

Organizacija nudi obuku o hortikulturi. Nakon obuka, žene gaje lekovite i aromatične biljke, sadnice i borove, voće i povrće kao i bave se ručnim radom. Svi proizvodi se prodaju na sajmovima i pijacama. Organizacija se takođe zalaže za prava žena, s tim što je i članica neformalne grupe žena.

Tel:

+383 (0) 44 657 928

Adresa -sr:

Babush i Muhaxherëve, Lipjan

E-Mail:

parajsajone@live.com, vela_sylbija@hotmail.com

Initiatives:

Sylbije Sahiti