Parajsa Jonë

Komuna:

Lipjan

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik

Misioni:

Misioni i Organizatës Parajsa jonë është që të përkrahë dhe ndihmojë zhvillimin dhe fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave nga zonat rurale të Kosovës që janë të papunësuar. Parajsa jonë synon të arrijë misionin e saj duke ngritur kapacitetet e grave përmes trajnime dhe duke ofruar mundësi për shitje dhe zhvillim ekonomik dhe social.

Viti i themelimit:

2010

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Organizata ofron trajnime mbi kopshtari (hortikulture). Pas trajnimeve, gratë kultivojnë bimë shëruese dhe aromatike, fidane dhe pisha, pemë dhe perime, si dhe bëjnë punë dore. Të gjitha prodhimet shiten në panaire dhe tregje. Organizata gjithashtu avokon për të drejtat e grave duke qenë edhe anëtare e Grupit Joformal të Grave.

Telefoni:

+383 (0) 44 657 928

Adresa -sq:

Rr. Babush i Muhaxherëve, Lipjan

E-Mail:

parajsajone@live.com; vela_sylbija@hotmail.com

Initiatives:

Sylbije Sahiti