MŽK doprinosi izradi saopštenja pre sednice Komisije za položaj žena

Predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) u Evropi i centralnoj Aziji (ECA) okupili su se da doprinesu agendi rodne ravnopravnosti, aktivno učestvujući u izradi snažne izjave o stavu civilnog društva uoči 68. sednice Komisije za položaj žena (CSW68), koja se očekuje da će se održati od 11. do 22. marta 2024.godine.

U organizaciji Regionalne kancelarije UN Women za Evropu i Centralnu Aziju, preko 150 predstavnika civilnog društva okupilo se da razmene perspektive i daju preporuke za unapređenje agende rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena i devojaka, uoči CSW68.

„Komisija za status žena treba da postavi jasne ciljeve za suštinsku podršku i fleksibilno, održivo i feminističko finansiranje organizacija za ženska prava [i] da i međunarodne organizacije i vlade smatra odgovornim za sprovođenje rodno odgovornog budžetiranja“, rekla je Nicole Fransworth, direktorka programa i rukovodilac istraživanja u Mreži žena Kosova.

Takođe su Adelina Berisha i Elirjeta Beka iz MŽK-a dale doprinos na sesijama o nezi i socijalnim uslugama.

U tom kontekstu, MŽK je istakla da država ima obavezu da stabilnim sredstvima finansira prihvatilišta i NVO koje pružaju socijalne usluge, kao i da prizna stručnost NVO u izradi zakonodavstva i podizanju kapaciteta službenika.