MŽK doprinosi sa preporukama za izmenu Građanskog zakonika 

Igballe Rogova, izvršna direktorka Mreže Žena Kosova (MŽK) je bila deo diskusije na temu „Brak, supružnici i građanski sindikati u savremenom građanskom zakonu Republike Kosovo“, koju je 4. aprila organizovao Informativni i kulturni centar Kosova kao i Evropska unija (EU).

Rogova je spomenula najvažnija pitanja, kao što su rani brakovi, brak, angažman i suživot.

Među preporukama MŽK-a su; preformulisanje člana 16 o ranim brakovima, preoblikovanje članaka koji definišu angažovanje, brak i suživot, eliminisanje definicija koje diskriminišu na osnovu pola.

Prema analizi MŽK-a, kompilacija navedenih članaka je u direktnoj suprotnosti sa ustavnim načelima i zakonskim aktima koji regulišu rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju.

Rad MŽK-a sa ovim preporukama priznali su predstavnici Ministarstva pravde.

Ardian Mehmeti iz ovog ministarstva je procenio doprinos MŽK kroz ove preporuke koje je nazvao konstruktivnim.

„Dobili smo preporuke Ženske mreže, CEL organizacije i partnera, mi razmatramo nacrte zakona na osnovu statusa“, rekao je on.

Izvršni direktor Centra za ravnopravnost i slobodu (CEL) Blert Morina ocenio je da je Građanski zakonik u suprotnosti sa Ustavom.

Morina je zatražio da član Građanskog zakonika za brak bude u skladu sa definicijom Ustava o pravu na stvaranje porodice, što je jednako garantovano svima.

Međutim, Alfons Benjamin Lentze, šef projekta Građanskog zakonika EU, rekao je da ako Kosovo želi da krene napred, onda treba raditi na razvijanju jednakih prava za sve.