MŽK doprinosi sa preporukama za javne konsultacije o ERA

Mreža Žena Kosova (MŽK) je 24. aprila učestvovala u javnim konsultacijama sa organizacijama civilnog društva koje je organizovalo Ministarstvo za evropske integracije (MEI) u vezi informacija o prioritetima za sprovođenje Evropske agende za Agendu II (ERA) II i definicije dalje saradnje. 

Što se tiče dobrog upravljanja i vladavine prava, MŽK je preporučila Vladi stalnu podršku uspostavljanju i operacionalizaciji sigurnog sistema za upravljanje među institucijama i sistema upravljanja predmetima, uključujući i raščlanjene podatke po polovima od strane sudova, tužilaštva i policije.MŽK je takođe pomenula važnost sastavljanja rodne analize pre primene mera akcije ili politike za borbu protiv ekonomske neformalnosti, i podvukla značaj daljeg investiranja u predškolske centre sa fokusom na ruralna područja. 

Ricardo Serri, zamenik šefa kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu, zahvalio se učesnicima civilnog društva na njihovom doprinosu i dodao da su među inovacijama ERA II uključivanje ljudskih prava, kao i reforme u oblasti životne sredine. On je dodao da su ciljevi ERA uskladili Kosovo sa EU. 

I MEI i predstavnici Kancelarije EU su visoko ocenili doprinos MŽK-a koji je pružen kroz konkretne preporuke tokom faze javnih konsultacija. 

MEI je najavio da je ovo prva od konsultacija predviđenih sa civilnim društvom u okviru izrade Akcionog plana ERA.