MŽK i Lobi diskutuju o strategiji saradnje

Dana 01. februara u zgradi Opštine Obilić održan je sastanak između Mreže žena Kosova (MŽK) i članova Lobija za rodnu jednakost Kosova iz Obilića u okviru projekta Jačanje učešća žena u politici“, koji se financira iz Kancelarije Evropske Unije (EU) na Kosovu. Na ovom sastanku su učestvovale 15 članice Lobija, gde su diskutovale o prioritetnim pitanjma za žene u ovoj opštini i važnosti saradnje.

Na početku Igballe Rogova, izvršna direktorica MŽK je otvorila sastanak govoreći o Lobiju i stalnom porastu interesovanja za istog. Ona se izrazila da je došlo vreme da se ujedinimo i zagovaramo o prioritetnim pitanjima. Rogova je objasnila da u lokalnom nivou, Lobi funkcioniše u 27 opština, ali kada se izrazila želja i raspoloživost saradnje u centralnom nivou, onda se osnovala Koalicija za jednakost (KJ).

„I ženama Koalicije smo mi potrebni, jer zajedno i pozitivnošću možemo da promenimo mnogo negativnih stvari“, rekla je ona. „Cilj je da budemo zajedno i da podržimo jedna drugu jer sam ja srela mnogo sposobnih žena koje podržavaju jedna drugu, ali ovaj broj može da se poveća“, nastavila je ona.

Ganimete Aliu, službenica za rodnu jednakost u Opštini Obilić, između ostalog je rekla da: „glavna zabrinutost žena u ovoj opštini obuhvaća nasilje u porodici, zaposlenje za srednju dob, socijalnu pomoć za samohrane majke, a izad svega, zagađenje životne sredine“.

Dalje, govoreći u vezi sa zaposlenjem žena, Shqipe Strellci se izrazila da: „Ovo je ključni problem u ovoj opštini, a naročito zbog diskriminacije na rodnoj osnovi“. Ona ja dodala da: „Kada muškarci izvršavaju neki posao, oni su hvaljeni, a ovo ne stoji i za žene“. Dok, po pitanju zaposlenja preporučilo se da se sarađujući stvori jedan spisak da bi se identifikovala lica koja nemaju nijednog zaposlenog člana porodice.

Sledeća zabrinutost koja je pokrenuta tokom ovog sastanka je bio i nedostatak bezbenosti za žene u ovoj opštini. Dok, preporuke koje su navedene bile su i u vezi sa obrazovanjem, tačnije sa kurikulom osnovnog obrazovanja, gde je preporučeno da se održe aktivnosti podizanja svesti za rodnu jednakost.

Sanije Grajçevci, rukovodilac organizacije članice MŽK „Aureola“ i ujedno članica Lobija u ovoj opštini se izrazila da: „Odbornice treba da podižu glas da bi zagovarale i razne druge stvari“. Čak je takođe predloženo i jedan sastanak između Lobija i predsednika opštine.

„Nikad više nego sada nismo imale potrebu za solidarnost“, rekla je Grajçevci. Ona je dodala da „je preko potrebno da se žene ujedine i da indentifikuju stvari i da zagovaraju zajedno, uključujući i domaćice, obrazovane i neobrazovane žene, svih zanimanja, jer na kraju krajeva, svi smo jednaki građani“.

Svi prisutni su se složili i naglasili da se solidarnost i podržavanje postiže samo pokretanjem aktivnog učešća žena.