MŽK i Lobi pružaju podršku za Podrimqaku-Subashi

Mreža Žena Kosova (MŽK) i Lobi za Rodnu Jednakost na Kosovu (Lobi) putem ove reakcije izražavaju ozbiljno uznemirenje  u vezi sa nepravednim postupanjem i pritisku koji se vrši na Zahriju Podrimqaku-Subashi, Koordinatorka Opštinske Jedinice za Ljudska prava i Službenica za Rodnu Ravnopravnost (SRR) i Jednake Mogućnosti (JM) u Glogovcu od strane Predsednika ove opštine, Ramiza Lladrovcija.

Pritisak da bi se Podrimqaku-Subashin udaljila/degradirala sa posla je počeo još od dolaska Ladrovcija na čelo ove opštine, i kulminirao je u januaru ove godine – kada ju je Predsednik Opštine lično pozvao u kancelariju da bi izvršio pritisak na nju da napusti radno mesto, u suprotnosti sa zakonom i ne poštujući zakone o odabiru i transferu. Ladrovci je vršio pritisak na nju sa ciljem da na poziciju Podrimqaku-Subashi postavio ženu njegovog sestrića.

Nakon što je slučaj dospeo u medije, predsednik Lladrovci je dana 01.03.2019. godine doneo odluku da privremeno premesti Podrimqaku-Subashit na poziciju; Šef službi u Skupštini u istoj funkcionalnoj kategoriji. Podrimqaku-Subashi  se protivila ovoj odluci, a na osnovu Zakona br. 03/L-149 o Civilnoj Službi u Republici Kosovo. Među razlozima o odbijanju Podrimqaku-Subashi napominje da je njen transfer bio “nameran, neobrazložen, bez vremenskog okvira, nasilan i prisilan ”.

MŽK i Lobi, podsećajući  na posao i aktivnosti Podrimqaku-Subashi u zaštiti ljudskih prava sa posebnim naglaskom na prava žena, doprinos koji dostiže sve periode kroz koje je ova zemlja prošla, putem ovog reagovanja izražava bezrezervnu podršku za  Podrimqaku-Subashi. Čak štaviše, traži od opštine Glogovac, ali i od drugih relevantnih institucija da se prekine sa pritiskom na Podrimqaku-Subashi i da joj se dozvoli zasluženi  prostor u vršenju jave funkcije za dobrobit građana, kao što je i Podrimqaku-Subashi radila sve do sada.