MŽK i SSK započinju saradnju u praćenju predmeta rodno zasnovanog nasilja i rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada

Na zahtev Mreže žena Kosova (MŽK) danas, 27. jula je održan sastanak MŽK-a i Sudskog saveta Kosova (SSK). Predstavnice MŽK-a, izvršnu direktorku Igballe Rogova, Adelinu Berisha, koordinatorku za zagovaranje borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i Ilirianu Banjska, koordinatorku projekta za borbu protiv rodne diskriminacije u oblasti rada, primio je predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Nehat Idrizi.

Tokom ovog sastanka, gđa Rogova je obavestila predsedavajućeg SSK-a o radu kojim se MŽK bavi još od svog osnivanja, na borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i protiv rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada, posebno naglašavajući da su upravo ove pojave glavni cilj ove važne saradnje.
Sa druge strane, g. Idrizi je kazao “I u prošlosti je saradnja sa građanskim društvom u praćenju pravosuđa dovela do poboljšanja rada sudija, te će i ovom prilikom rezultati, bez ikakve sumnje, biti zavidni”. On je takođe istakao da treba suzbiti rodno zasnovano nasilje i druge vidove rodno zasnovane diskriminacije i da samo istinskom saradnjom sa građanskim društvom možemo postići društvo koje ima i promoviše rodnu ravnopravnost i bori se protiv nepravdi koje mogu nastupiti kao rezultat rodne neravnopravnosti.