MŽK održala redovan sastanak sa članicama

Pred više od 50 učesnika, Igballe Rogova izvršna direktorka MŽK-a je otvorila treći redovni sastanak sa članicama koji je održan tokom ove godine.

Rogova je odabrala da ovo izlaganje započne sugerišući prisutnima da pogledaju film „Zana“ režiserke Antonete Krasniqi, koji prikazuje tradiciju i traumu jedne albanske majke dobijene u ratu na Kosovu.

Budući da smo na pragu prevremenih parlamentarnih izbora, Rogova je dalje pomenula kampanju „Glasaj za više žena u Parlamentu“, koja je realizovana u preko 15 opština na Kosovu, sa oko 200 dobrovoljaca iz organizacija članica MŽK-a.

„Uvek kažemo da ima puno jakih žena na svim listama. Lično sam izašla na teren sa građanima i bilo je lepo, jer su građani konstantno govorili da je došlo vreme da glasamo za žene“, rekla je Rogova.

Tokom ovog sastanka, koji je održan 23. septembra, organizacije članice, predstavnice Lobija za rodnu jednakost (Lobi), kosovske institucije, kao i podržavaoci rada i cilja MŽK-a, razgovarale su o prioritetima i izazovima na koje nailaze tokom njihovom posla.

Aktivistkinja za ljudska prava Shqipe Malushi je rekla da je na terenu naišla na ogromnu saradnju u vezi sa kampanjom o kojoj je reč.

„Kad god dođem na Kosovo, svaki put se sve više iznenadim vašim konstantnim radom. Srećna sam što nas je MŽK sve ujedinila, raduje me što jačamo da odlučujemo same ili bez uslova. Mi radimo, uslovi se stvaraju“, rekla je Malushi.

Dalje je Nicole Farnsworth direktorka programa i rukovodilac istraživanja pri MŽK-u ispričala o zalaganjima koje MŽK sprovodi u raznim mestima.

„Puno smo radile sa donatorima i na Kosovu, i podržavamo one koji obuhvataju rodnu perspektivu u svojim programima“, rekla je on.

Na ovom sastanku, prisutne su imale priliku da ih koordinatorka projekta u Fondu žena Kosova (FŽK) Diellza Olluri obavesti izbliza o toku 13. runde FŽK-a koju su podržale Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu i Austrijska agencija za razvoj (ADA).

“Ukupno smo primile 43 prijave, od kojih je 14-16 organizacija korisnica. Sada smo u fazi kada komisija razmatra predloge projekata, a krajem oktobra će se izvršiti izbor organizacija“, objasnila je Olluri.

U drugom delu sastanka, kada su članice delile informacije u vezi sa svojim aktivnostima, reč je dobila Resmije Rrahmani iz Kosovske organizacije lica sa mišićnom distrofijom (KOLMD), koja je govorila više o inicijativi „Jačanje učešća žena u politici“ u okviru koje je realizovana gore pomenuta kampanja da se glasa za više žena.

„Aktivnosti koje smo sproveli tokom ovog perioda su bile veoma uspešne, jer smo uvek imale više učesnika sa ograničenim sposobnostima koji su bili puni entuzijazma zbog angažovanja u aktivnostima. I u našoj grupi ima diskriminacija, s toga je ovo dobar povod da nam tokom ovog četvorogodišnjeg projekta pružite ruku da se ujedinimo“, rekla je ona.

O Rrahmanijevoj se snima i jedan film, koji je Rogova ocenila kao projekat koji pomaže u jačanju drugih žena.

Bitna tema na ovom sastanku je bila i izložba „Nasilje se ne krije u četiri zida“, a koja je bila otvorena u Prištini, Gnjilanu, Mitrovici, Đakovici i Uroševcu.

Ovaj sastanak su podržale Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu i Austrijska agencija za razvoj (ADA).