MŽK održala treći sastanak članstva

Oko 30 učesnika bilo je deo trećeg sastanka članstva MŽK-a za ovu godinu, koji je održan onlajn 7. septembra putem ZOOM platforme.   

Sastanak je započela izvršna direktorica MŽK, Igballe Rogova, koja je spomenula potrebu nošenja maski kao mere predostrožnosti protiv još većeg širenja pandemije COVID-19.  

Rogova je obavestila prisutne da će MŽK lansirati izveštaj „Gde je novac za ljudska prava“, izveštaj koji jasno identifikuje potrebu za većom podrškom ženskim grupama. Na ovom događaju biće govornici iz kosovskih institucija i donatora, a iz UN biće gđa. Ulrika Richardson kao i drugi donatori koji će objasniti zašto je važno podržavati  ženske organizacije. 

Vlora HotiUniten Women’s Association podelila je informaciju o potpisivanju memoranduma sa Portalom za poslove (Portal Pune):  

United Women’s Association nënshkruan Memorandum të Bashkëpunimit më “Portal Pune“ Qëllimi I këti bashkëpunimi…

Posted by United Women's Association on Friday, September 4, 2020

Venera Ismaili (Ismailji), Artpolis govorila je o aktivnostima Artpolisa tokom pandemije kao i o festivalu FemART, koji će biti održan u oktobru ove godine 

Fatime GërxhaliuKosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KCRŽT) obavestila je prisutne u vezi sa aktivnostima ove organizacije i da je tokom ovog perioda pružala i usluge putem onlajn platformi, pružajući psihoterapiju.  

Violeta Pirana, Renesansa obavestila je da će ona 25., 26. i 27. septembra organizovati aktivnost u čast preživelima od raka dojke, i znak solidarnosti sa ovim ženama, kao i u znak sećanja na žene koje su izgubile borbu sa ovom bolešću.  

Hafize Veseli, Inicijativa za razvoj poljoprivrede na Kosovu (IRPK) obavestila je da je IRPK realizovala istraživanje u opštinama Vučitrn i Lipljan o rodnoj jednakosti.  

Fikrije FeriziCentar za žene, ONE (Qendra e Gruas ATO) obavestila je u vezi sa tokom aktivnosti zajedničke inicijative sa organizacijom Rikota, a koju je podržao Fond žena Kosova (FŽK).  

Valire Buza, Ženski hor „Lira“ podelila je informacije u vezi sa događajem obeležavanja 20. godišnjice organizacije.

Fatbardha Salihu, Organizacija slepih, podelila je informaciju o memorandumu sa Opštinom Priština, u vezi sa javnim prevozom.. Antigona Shestan i Resmije Rrahman iz Kosovske organizacije osoba sa mišićnom distrofijom, podelile su informacije u vezi sa aktivnostima koje su realizovale kako bi obeležile nedelju distrofije.