MŽK održava redovan sastanak sa svojim članicama

Mreža žena Kosova (MŽK) je 19. septembra 2022. godine održala svoj redovni sastanak članica, kome je prisustvovalo oko 50 predstavnica različitih organizacija.

Na početku sastanka ocenjen je rad MŽK-a, organizacija članica i odbora tokom godina.

Tokom razgovora ponovo je izraženo duboko ogorčenje zbog silovanja 11-godišnje devojčice u Prištini, kao i sve većeg trenda seksualnog nasilja na Kosovu.

„Mreža neće prestati da traži pravdu. Nasilje je oduvek postojalo, ali zahvaljujući dugogodišnjem radu organizacija za ženska prava, ovo nasilje se sada prijavljuje“, rekla je izvršna direktorka MŽK Igbale Rogova.

Na sastanku je razgovarano i o značaju sprovođenja nove četvorogodišnje Strategije MŽK-a, čija se finalizacija očekuje uskoro. Informišući članice da MŽK već ima 190 članica, Rogova je rekla da je važan instrument koji treba vratiti jeste kodeks etike i ponašanja. O ovim i drugim važnim temama biće reči i na redovnoj godišnjoj Skupštini koja se održava krajem godine.

Rogova je takođe podelila dobre vesti sa članicama, obavestivši ih da će u oktobru Ženska mreža u Albaniji, AWEN, biti na Kosovu da se sastane sa MŽK i članicama.

Na sastanku sa članicama razgovarano je i o Fondu žena Kosova i načinima na koje će ovaj fond nastaviti svoj dugogodišnji rad u budućnosti.

Ceneći ulogu fonda, članice su predložile njegov nastavak, jer im je „mnogo pomogao u realizaciji njihovih projekata usmerenih na unapređenje rodne ravnopravnosti i jačanje njihovih organizacija“.

Jedna od predstavljenih ideja bilo je i stvaranje fonda za hitne slučajeve za one organizacije koje se suočavaju sa finansijskim poteškoćama.

U jednom delu sastanka razgovarano je i o konsultativnim sastancima o rodno odgovornom budžetiranju u nekoliko opština Kosova. Članice su ove sastanke ocenile kao uspešne, jer su po njima uspele da promene pravac raspodele budžeta u opštinama kako bi i devojke i žene imale koristi od opštinskih budžeta.

Ovaj sastanak je podržala Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.