MŽK Podržala Poboljšan Pristup Reproduktivnom Zdravstvu za Žene

Isto tako, kroz već pomenut projekat podržan od UNFPA-a, MŽK je obezbedila direktnu podršku Medici Kosova. Ovim fondovima, Medica je pružala zdravstvene usluge ženama u ruralnim područjima, kao i preglede ranog otkrivanja raka dojke.Medijska kampanja MŽK-a i rasprave sa građanima organizovane u svakom regionu će isto tako diskutovati o raku dojke i ozbiljnim zdravstvenim pitanjima kojima se žene suprotstavljaju. Pored toga, kroz ovaj projekat su se omogućili fondovi za pružanje boljih zdravstvenih usluga za žene koje žive u utočištima.