Protestuje se #BollMa#(Dosta više) u 7 gradova

Tokom avgusta i septembra, organizacije civilnog društva koje je podržala Mreža žena Kosova (MŽK) organizovale su nekoliko protesta u nekoliko opština na Kosovu.

Prvi protest je organizovan u Đakovici, nakon posljednjeg slučaja nasilja u porodici, koji je imao
tragičan kraj, gde su ubijeni jedna žena i jedno dete. Prema izveštajima medija, ubistvo se dogodilo u Berkoc – Đakovica, pri čemu je ubica, nakon što je prvobitno pretio preko telefona žrtvi, 40-to godišnjoj ženi, otišao do njene kuće, gde je ubijao nju i njenu 9-to godišnju kćer. Isto je bio suprug 40-to godišnje žene.
Prema izvorima MŽK, ubica je ranije bio u pritvoru (maj 2018) za primenu nasilje u porodici prema pokojnoj, za krivično delo „Laka telesna povreda“. Kosovska policija je bila upoznata sa njegovom kriminalnom istorijom, a sud ga je oslobodio mesec dana nakon pritvaranja. U Krivičnom zakoniku Republike Kosovo, minimalna kazna za ovo krivično delo je od 3 meseci do 5 godina zatvora. Njegovo puštanje je dovelo do ubistvu žene i devojčice. MŽK veruje da, ukoliko bi isti bio prethodno osuđen, mi danas ne bi smo pisali ovo reagovanje i jedna žena i jedno dete bi bili u životu. Na dan ubistva, pokojna je upozorilo policiju o pretnjama koje je već dobila od sada već njenog ubice, ali kao što je objavljeno u medijima, policija je podbacila da je kontaktira.
Ogorčene neodgovornošću organa reda i bezbednosti, zabrinute od ne interesovanja za živote žena i devojaka u našoj zemlji, zaprepašćene od gnusnih ubistava koja se čine ženama i djevojkama na Kosovu, organizovani su protesti da bi se reklo #BollMa (Dosta više) nasilju i ubistvu devojaka i žena i u Prištini, Uroševcu, Vučitrnu, Kačaniku, Gnjilanu i Prizrenu, kojima je prisustvovalo na stotine građana iz svih krajeva Kosova.
Kroz ove proteste društvo je zahtevalo nepristrasnu i objektivnu istragu u slučajevima nasilja i ubistava žena, meritornu kaznu za ubice, ali i institucionalnu odgovornost naspram tretiranju slučajeva nasilja u porodici i nasilja i ubistva žena uopšte.
MŽK preko medija prenela je poruku da je „Zadnje vreme da reagujemo protiv ubica žena i devojaka. Vrlo je važno da se počinioci nasilja izvedu pred lice pravde. Vrlo je važno da odgovorne institucije i pojedinci koji deluju u ovim institucijama dobijaju odgovarajuću kaznu od društva. Moralno kažnjavanje i zakonsko kažnjavanje za branioce ubica, za podržavaoce patrijarhalne poretka, za koje životi žena i djevojčica nemaju nikakvu vrednost“.