Članice MŽK održale redovni sastanak

Dana 10. septembra 2018. godine, u hotelu Sirius, Mreža žena Kosova (MŽK) održala je redovni sastanak članstva, kome su prisustvovale predstavnice organizacija članica i podržavaoci MŽK-a.
Igballe Rogova, izvršna direktorka MŽK-a, poželjela dobrodošlicu prisutnima, posebno novim članicama Mreže, ističući da je broj učlanjenih organizacija dostigao na 138.
Ona je informisala prisutne da osoblje MŽK radi na razmatranju nove strategije, o čemu će se uskoro održati jednodnevni sastanak zajedno sa organizacijama-članicama i Lobijem za rodnu ravnopravnost, na kome će se raditi na Strategiji 2019-2022.
Dalje, ona je podelila informaciju da je tokom ovog vremena Mreža žena Kosova podržala proteste protiv rodno zasnovanog nasilja sa sloganom #BollMa, (Dosta više), preko kojih je traženo da se kaže dosta ubijanju žena i dece, dosta više nepravdi, dosta više selektivnoj pravdi. „Do danas su ovi protesti održani u Đakovici, Prištini, Uroševcu, Gnjilanu, Kačaniku, Prizrenu i Vučitrnu“, izrazila se Rogova. Ona je takođe naglasila da su ti protesti već počeli dati svoje rezultate, uzimajući za primer slučaj ubistva u Đakovici, gde su majka i njena maloletna kćer našle smrt od bivšeg muža, odnosno oca. „Naše institucije nisu odgovorile na njihov poziv za pomoć, a kao rezultat protesta policajci koji su bili na dužnosti sada su suspendovani“, nastavila je ona.
U nastavku, Nertila Qarri Gërguri, koordinatorka Fonda žena Kosova (FŽK), podnela je izveštaj o prvoj tački Strategije MŽK, podizanje kapaciteta organizacija članica. Delila je informacije o 12. krugu Fonda žena Kosova , koji je bio otvoren od 26. juna do 10. jula 2018. godine, gde je primljeno ukupno 58 prijava, od čega 50 individualnih i 8 u partnerstvu. Od ukupno 58 prijava, 56 je ispunilo kriterijume FŽK. U ovom krugu FŽK-a, ukupan iznos grantova će biti 49,000 €, od čega se za pojedinačni grant zagovaranja može osigurati maksimalni iznos od 4,000 €, dok se za grant za zagovaranje u partnerstvu za promene, može obezbediti ukupan iznos od 8.000 €. Ovaj krug će finansirati Austrijska agencija za razvoj (ADA).
U zadnjem delu sastanka, članice su imale prostora da razmene informacije o svojim aktivnostima, preduzetim poslednjih meseci, kao i o inicijativama koje su planirane za budućnost.