MŽK podržava brigu o deci  

Mreža žena Kosova (MŽK) bila je učesnica na stolu za kojim se diskutovalo na temu „Odgovornosti u ranoj edukaciji dece – državna uloga vs roditeljska uloga.“ Ovaj događaj je održan 14. marta, a organizovala ga je u Skupštini Kosova politička partija Lëvizja Vetëvendosje/ Pokret samoopredeljenje, na kojem su prisutni bili poslanici različitih političkih partija, predstavnici civilnog društva, dnevnih centara za staranje o deci i ostali relevantni akteri.  

Pozivajući se na ranija istraživanja kojima je upravljala MŽK, koordinator za zalaganje, Adelina Berisha je predstavila informacije i istakla je da je preduslov za polnu jednakost, finansiranje i podrška dnevnim centrima za brigu o deci.  

„Neplaćeni rad žena za staranje o deci, uglavnom prolazi besprimetno, iako je od ključne važnosti za funkcionisanje porodične zajednice, zajednice, ljudskog blagostanja, kao i privrede“,  rekla je gđa Berisha. Ona je podsetila učesnike i da Nacionalna strategija za razvoj 2016-2021. (NSR) za cilj, između ostalog ima i povećanje broja obdaništa i privatnih institucija za brigu o deci.  

Na samom kraju, gđa Berisha je pozvala Vladu i poslanike da započnu njihovu inicijativu za povećanje broja dnevnih centara za staranje o deci, a u tom kontekstu i za stara lica i lica sa ograničenim sposobnostima, kako bi ohrabrili zapošljavanje žena i podelu odgovornosti u staranju o deci između žena i muškaraca. Takođe je istakla bitnost koju rana edukacija ima i za decu, pominjući razne studije koje dokazuju da investiranje u ranu edukaciju dece utiče i na njihovo interesovanje da nastave edukaciju i u starijoj dobi kao i za njihovo zapošljavanje.