MŽK podržava Komisiju u njenom radu za priznavanje i verifikaciji statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata 

Predstavnici Mreže žena Kosova (MŽK) posetili su 18. juna Vladinu komisiju za priznavanje i verifikaciju statusa silovanih lica tokom Oslobodilačkog rata na Kosovu. Poseta je napravljena kako bi se upoznali sa napretkom procesa priznavanja i verifikacije statusa silovanih osoba, izazovima sa kojima se suočava Komisija i izraziti podršku MŽK-a za neumorni  i transparentni rad  Komisije.

„Mi smo bili deo puta Komisije od njegovog početka i izbliza poznajemo nepristrasan i transparentan rad ove Komisije“, rekla je Ariana Kosaj-Mustafa, predsednica Odbora MŽK-a.

Dok, Minire Begaj-Balaj, predsedavajuća Komisije, predstavila je osoblju MŽK-a izazove i rad ove Komisije.

”Rad i efikasnost Komisije ne bi trebalo da se mere samo brojem odobrenih prijava; treba imati na umu činjenicu da bavljenje predmetima ponekad podrazumeva i rešavanje slučaja do šest puta kao rezultat nepotpunih datoteka, i na taj način bismo razumeli da su naše radne šifre matematički veće od broja odobrenih slučajeva ”, rekla je ona.

Imajući u vidu posvećenost Komisije, Igballe Rogova, izvršni direktor MŽK-a, rekla je: „Kao što smo  uvek ukazivali kao MŽK, volju preživelih treba poštovati u vezi sa zahtevom za priznavanje i proveru njihovog statusa, jer ne žele svi da se prijave. Stoga, za nas, u ovom procesu, veoma je važno da pružimo ohrabrujuću aplikacionu sredinu, pružajući im podršku i poverljiv i nepristrasan proces. “

Tokom ove posete MŽK je izdala saopštenje za štampu, koje možete pročitati OVDE