MŽK podržava transformativnu budžetsku inicijativu MWAHR-a

Mreža žena Kosova (MŽK) potpisala je ugovor sa organizacijom članicom Mitrovica Women Association for Human Rights (MWAHR) koja će raditi na novoj inicijativi za angažovanje muškaraca, žena, devojaka i dečaka kao ravnopravni partneri u vladinom planiranju, programiranju i budžetiranju u okviru projekta „Rodno budžetiranje kao transformativni budžetski alat za opštinske institucije“.

Prema MWAHR-u, dobro planirano rodno budžetiranje uzima u obzir potrebe i zahteve muškaraca, žena, devojčica i dečaka i omogućava razvoj, rast i ekonomski prosperitet jedne zemlje.

Tokom sprovođenja ove inicijative, MWAHR će blisko sarađivati sa vladinim institucijama, Skupštinom opštine Južna Mitrovica, nevladinim organizacijama, muškarcima, ženama, devojkama, dečacima i medijima, održavajući brojne sastanke sa ovim interesnim grupama, koje će uključivati i grupe etničkih manjina i osobe sa invaliditetom koji žive u Južnoj Mitrovici. Dalje, MWAHR će pratiti rad institucija Vlade i Skupštine opštine Južna Mitrovica i njihove sastanke o budžetu opštine, kao i informisati ih o potrebama, zahtevima i preporukama koje građani ove opštine imaju u vezi sa budžetom.

Vetone Veljiu, izvršna direktorka MWAHR, naglasila je važnost rodno odgovornog budžetiranja.

„Kroz podršku MŽK, koja je uvek bliska ženama i ženskim organizacijama, angažovaćemo se na podizanju svesti žena o tome koliko je važno učešće žena u procesima odlučivanja i na sastancima koja organizuje opština. Zalagaćemo se kod opštinskih zvaničnika o značaju sprovođenja rodno odgovornog budžeta i da se uzmu u obzir zahtevi i potrebe žena tokom izrade godišnjeg budžeta, uvek imajući u vidu prioritete. Relevantne direkcije koje će biti praćene tokom informativnih sesija imaće priliku da pokažu transparentnost o trošenju javnog novca, ali i sprovođenju rodne ravnopravnosti”.

MWAHR ima za cilj:

  • Povećanje učešća žena na javnim raspravama koje organizuje opština radi dobijanja preporuka za izradu godišnjeg budžeta; i
  • Povećanje mogućnosti da opštinska vlast oseća odgovornom u pogledu njenih obaveza prema rodnoj ravnopravnosti, kao i povećanje transparentnosti opštinskih institucija u odnosu na opštinski budžet, koji treba da odgovori na različite potrebe žena i muškaraca.

Ova inicijativa je deo akcije Mreže za nadzor rodnog budžeta, koju podržavaju Austrijska agencija za razvoj (ADA) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i  saradnju (Sida).