Novi izveštaj otkriva široko rasprostranjenu rodno zasnovanu diskriminaciju u oblasti rada na Zapadnom Balkanu

Danas je u Briselu predstavljen novi izveštaj koalicije organizacija za ženska prava sa Zapadnog Balkana pod nazivom „Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada na Zapadnom Balkanu“. Podržana od Evropske Unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, studija je deo šire regionalne inicijative koja ima za cilj rešavanje rodno zasnovane diskriminacije i poboljšanje ženskih prava u oblasti rada.

Neki od ključnih nalaza izveštaja koji su predstavljeni na današnjem događaju uključuju:

Rodna diskriminacija je široko rasprostranjena, posebno u pogledu zapošljavanja, napredovanja, porodiljskog odsustva i seksualnog uznemiravanja.

Iako su ratifikovani relevantni međunarodni instrumenti i pravni okviri širom regije, koji se odnose na diskriminaciju, su fragmentirani i često neusaglašeni. Različiti standardi zaštite, procedure i sankcije primenljivi na osnovu različitih zakona koji se preklapaju su faktori koji doprinose nedoumici u ovoj oblasti.

Malo je institucija sa Zapadnog Balkana, odgovornih za rešavanje i/ili procesuiranje rodno zasnovane diskriminacije koje imaju jasne podatke o učestalosti ove pojave.

Iako se čini da relevantne institucije uglavnom znaju svoje odgovornosti u borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada, malo je slučajeva prijavljeno, tako da institucije nemaju praktično iskustvo u razmatranju slučajeva ove vrste.

Opšti nedostatak svesti javnosti o tome gde se može prijaviti rodno zasnovana diskriminacija.

Tokom događaja, Vaska Leshoska, istraživačica iz Reactor-Research in Action, takođe je predstavila stvarne priče žena iz regiona, uključujući priču žene iz Crne Gore, koja je rekla: „Trebala sam zameniti devojku koja je bila na porodiljskom odsustvu. Planirali su da je otpuste. Rekli su mi da mi dve godine nije dozvoljeno da zatrudnim.“

Pored toga, izveštaj o istraživanju sadrži brojne preporuke za institucije Zapadnog Balkana kao i za Evropsku Uniju ​​o različitim temama, uključujući usvajanje i sprovođenje reformi o rodno zasnovanoj diskriminaciji, poboljšanje pristupa praćenja učestalosti ove pojave i veća podrška organizacijama za prava žena.

Genoveva Ruiz Calavera, Direktorka za Zapadni Balkan pri Evropskoj komisiji, istakla je: „Postoji hitna potreba za više aktivnosti u cilju borbe protiv rodno zasnovane diskriminacije u regionu i na svim nivoima. EU sarađuje sa vladama, predstavnicima/ama privatnog sektora i civilnog društva na neophodnim reformama i akcijama u ovoj oblasti i nastaviti će pružati podršku za podsticanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena u regionu. Tokom proteklih godina naša podrška je već dala konkretne rezultate u važnim oblastima, kao što su borba protiv rodno zasnovanog nasilja i podrška organizacijama za prava žena.“

Izveštaj „Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada na Zapadnom Balkanu“ je rezultat istraživanja koalicije organizacija za ženska prava sa Zapadnog Balkana, uključujući Mrežu Žena Kosova (MŽK), Reactor – Research in Action iz Severne Makedonije, Gender Alliance for Development Centre iz Albanije, Helsinškog parlamenta građana Banja Luka iz Bosne i Hercegovine, Centra za ženska prava iz Crne Gore i Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svoje kancelarije u Srbiji.

Izveštaj uključuje uporednu analizu relevantnih pravnih okvira na Zapadnom Balkanu, nalaze o učestalosti i prirodi rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada i način na koji su institucije postupile u takvim slučajevima, kao i ciljane preporuke za relevantne institucije.

Izveštaj su predstavili: Colin Wolfe, šef Odeljenja za regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan, Evropska komisija; Lisa Bjuggstam, savetnica ministra i zamenica šefa Odeljenja za spoljnu i bezbednosnu politiku, Stalno predstavništvo Švedske u EU; Gordon Purvis, službenik za politiku – pregovarač o evropskim integracijama, Evropska komisija, Opšti direktorat za susedstvo i pregovore o proširenju, Zapadni Balkan, Crna Gora; Christiane Westphal, službenica za politiku – Odel za međunarodna pitanja, Opšti direktorat Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju; Nicole Farnsworth, direktorka programa i vodeća istraživačica, MŽK; David Ryan, koautor istraživanja, MŽK; i Vaska Leshoska, istraživačica, Reactor-Research in Action.

Kompletan izveštaj je dostupan na: https://womensnetwork.org/publications/gender-based-discrimination-and-labour-in-the-western-balkans/.

Za više informacija molim vas kontaktirajte: Nicole Farnsworth, direktorku programa i vodeću istraživačicu

na Nicole@womensnetwork.org.