MŽK poziva Vladu da se pozabavi potrebama sigurnih kuća i drugih socijalnih usluga

Download File

Početak godine će zateći bez sredstava nekoliko sigurnih kuća koje pružaju usluge stanovanja za žrtve nasilja u porodici, decu bez roditeljskog staranja i žrtve trgovine ljudima. Centar za zaštitu i rehabilitaciju žena i dece Liria Gnjilane, Centar za zaštitu žrtava i prevenciju trgovine ljudima i Centar Nada i Dečiji dom (Shpresë dhe Shtëpi për Fëmijë) ostali su bez sredstava za mesec januar i februar, jer je u sredu, 27. decembra 2023. godine, na sednici Vlade Kosova, ministar finansija, rada i transfera, g. Hekuran Murati, odbio zahtev za finansiranje ovih sigurnih kuća. Zahtev su podneli Ministarstvu pravde predstavnici sigurnih kuća, koji je zatim Ministarstvo pravde uputilo na usvajanje Ministarstvu finansija, koji je potom odbijen.

Ove sigurne kuće je 2023. godine finansijski podržalo Ministarstvo pravde za period maj-decembar 2023. godine, dok im je obećano da će u novembru 2023. godine biti raspisan javni poziv za finansiranje za početak godine, ali tako nešto se nije desilo. Štaviše, mnogi dnevni centri koji pružaju socijalne usluge su u istoj situaciji.

Aktuelna Vlada je dala mnoga obećanja da će prioritet dati borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i unapređenju socijalnih usluga. Iz tog razloga, mi smo, kao MŽK, često čestitali Vladi na volji koju je izrazila u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i drugih društvenih nejednakosti. Međutim, ova najnovija odluka uoči praznika na kraju godine nas primorava da reagujemo i zabrinemo se za dobrobit ljudi kojima su stambene i socijalne usluge potrebne.

Mreža žena Kosova (MŽK), zajedno sa svojih 144 članica, poziva Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija, rada i transfera da se što pre pozabave ovim problemom. Veoma smo zabrinuti zbog neodobravanja finansijske podrške gore navedenim sigurnim kućama i drugim socijalnim službama, jer će to dovesti u opasnost sve građane kojima su ove usluge potrebne. Kao što je to bila praksa i prethodnih godina, očekujemo da Vlada u što skorijem roku stvori Fond za vanredne situacije preko kojeg će se pokrivati potrebe sigurnih kuća i socijalnih usluga za periode kada su potrebne.

Mreža žena Kosova se uvek zalagala za postojanje posebne linije za usluge stanovanja za žrtve rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima, koja već postoji u Zakonu o budžetu od 2018. godine, a sada je vreme da ugovaranje socijalnih usluga koje pružaju sigurne kuće bude pokriveno na period od 3 godine, kao održivo rešenje, što je MŽK odavno preporučilo Vladi Kosova.