MŽK zahteva fer pristup rešavanju ubistva Liridone Ademi Murseli

MŽK izražava zabrinutost da se sumnja da je još jedan slučaj ubistva žene femicid. Nakon vesti o hapšenju supruga žrtve Liridone Murseli, ubijene 29. novembra u selu Sinidol kod Prištine, Mreža žena Kosova (MŽK) zahteva da se istraga ovog slučaja povede hitno i pravično kako bi se rasvetlila ova tragedija.

MŽK zahteva od institucija da se predmet kvalifikuje kao „Teško ubistvo“ i kazni u skladu sa Krivičnim zakonikom Republike Kosovo.

Pozivamo Centar za socijalni rad da se zalaže za dobrobit dece.

MŽK zahteva istragu ovog slučaja do poslednjeg dokaza, kao i maksimalnu kaznu za optužene. Takođe, MŽK će pratiti institucionalni odgovor na ovaj slučaj i na sve slučajeve rodno zasnovanog nasilja.

MŽK ostaje otvorena za saradnju i pomoć žrtvama rodno zasnovanog nasilja kroz besplatno pravno savetovanje i upućivanje relevantnim institucijama. Ukoliko Vam je potrebna besplatna pravna pomoć u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, ili poznajete nekoga kome je potrebna, kontaktirajte nas na broj: 048 105 800.