NVO Bliri uspešno zaključuje inicijativu za podizanje svesti o reproduktivnom zdravlju među mladima 

Organizacija članica MŽK Bliri uspešno je zaključila inicijativu „Podizanje svesti o reproduktivnom zdravlju među mladima“ koju podržava Fond žena Kosova (FŽK). 

Ova organizacija je na završnom sastanku sa zvaničnicima Opštine Glogovac, predstavnicama Mreže žena Kosova (MŽK) kao i devojkama i ženama civilnog društva u Glogovcu, obavestila prisutne o ​​radu i dostignućima tokom sprovođenja inicijative, obuka sa učenicima i nalazima i preporukama iz sažetka politike o pristupu žena ginekološkim uslugama tokom pandemije COVID-19. 

U okviru inicijative, organizacija Bliri je održala 30 predavanja sa učenicima iz pet škola u Opštini Glogovac. Preko 200 učenika imalo je priliku da sazna i razgovara o reproduktivnom zdravlju, uključujući teme kao što su neželjene trudnoće, mentalno zdravlje majki, faktori rizika za zdravlje majki i ishodi trudnoće povezani sa stresom. 

Psihologinja i trenerca koju je Bliri angažovao je izvestila da su učenici osnovnih škola pokazali veliko interesovanje za teme poput reproduktivnog zdravlja, depresije i anksioznost. Najčešća pitanja bila su o zaštiti od neželjene trudnoće i samopregledu dojke. Učenici su takođe izrazili interesovanje da nauče o suočavanju sa stresom, depresiji i strategijama za prevenciju i upravljanje takvim situacijama. 

Zajedno sa psihologinjom učenici su imali priliku da razgovaraju o načinima za što lakše i brže upravljanje i prevazilaženje teških situacija. 

Tokom sastanka istaknuti su i glavni podaci iz ankete obavljene sa oko 100 žena iz opštine Glogovac o pristupu žena ginekološkim uslugama tokom pandemije COVID-19. 

Istraživanje je pokazalo da 22 odsto ispitanih žena u opštini Glogovac nikada nije obavljalo ginekološke preglede, dok je 27 odsto obavljalo ginekološke preglede jednom u tri godine, a samo 37 odstonjih obavlja redovne ginekološke preglede. 

Iz datih preporuka navodi se da vladine mere treba da adresiraju isprepletene nejednakosti, kao što su potrebe žena različitih sposobnosti, različitih etničkih grupa i onih iz ruralnih sredina. Takođe je naglašeno da treba preispitati dosadašnja budžetska izdvajanja kako bi se u narednoj budžetskoj godini prioritetno postavila ulaganja u socijalnu infrastrukturu, uključujući zdravstvenu zaštitu sa fokusom na reproduktivno zdravlje, usluge nege, posebno za osobe koje doživljavaju nasilje, kao i stvaranje bezbednog okruženja. 

NVO Bliri je sprovela ove aktivnosti u okviru 17. kruga FŽK, kroz inicijativu Fonda žena Kosova Mreže žena Kosova „Jačanje kapaciteta i otpornosti OCD za unapređenje rodne ravnopravnosti usred pandemije COVID -19“ koju finansira Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu.