Organizacije članice MŽK-a obeležile 20. godišnjicu osnivanja

Organizacije članice Mreže žena Kosova (MŽK), Kosovski centar za rehabilitaciju preživelih nasilja (KCRPN), Medica Kosova, kao i Medica Gjakova, obeležile su 20. godišnjicu njihovog osnivanja.

11 novembra KCRPN održala je konferenciju „Tretiranje seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu“, preko koje je tražena pravda za preživele seksualnog nasilja tokom rata. Tim povodom, relevantni akteri su raspravljali i razmenili najbolja iskustva u cilju poboljšanja usluga i tretiranja slučajeva u buduće.

A 14. novembra je u Đakovici promovisana knjiga „Ja sam Anemona“, prva ove vrste koja je napisana na Kosovu, a koju je objavila Medica Gjakova. Knjiga sadrži priče preživelih seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Ova aktivnost ispraćena je i izložbom sa fotografijama njihovog dvodecenijskog rada.

24 oktobar okupio je aktiviste civilnog društva, institucionalne predstavnike i predstavnike međunarodnih organizacija na obeležavanju 20. godišnjice osnivanja Medica Kosova. Ovde je predstavljeno 20 godina izmene bola u snagu, zajedno sa podacima o broju korisnica i vrstama usluga koje su pružane tokom ovih godina.

MŽK je konstantno podržavala ove organizacije, ali to su činile i druge organizacije, u naporima da tražimo pravdu i solidarnost sa preživelima seksualnog nasilja na Kosovu.