Penzioneri se zalažu za bolju zdravstvenu zaštitu

Oko 150 žena su bile stešnjene unutar kancelarije NVO-a Vita Jeta, kako bi čule predavanje o osteoporozi, 27. Maja.

„Osteoporoza je progresivna bolest koja se karakterizuje smanjenjem koštane mase i gustine, što može dovesti do povećanog rizika od preloma“, rekla je Ajshe (Ajše) Nuhiu, Izvršni Direktor Vita Jeta. „Važno je za sve žene da budu informisane o ovoj bolesti. Mi takođe planiramo da donesemo uređaj sledeće nedelje, kako bi prekontrolisali da li žene pate od ove bolesti“.

Kancelarija Vita Jeta je bila puna sa ženama radoznalim da saznaju više o ovoj bolesti.
„Mi smo dobile tako vredne informacije koje nismo znali. Doktor je bio veoma jasan“, rekla je jedna učesnica.

Vita Jeta ima za cilj da pomogne što više žena u identifikovanju da li one pate od osteoporoze i da obezbedi tretman za nje. Pošto su većina od ovih 1000 i nekih članica udruženja penzioneri, one su u opasnosti od ove bolesti. Malo njih mogu da priušte sebi redovne lekarske preglede koje bi im omogućili da ih rano otkriju.

Imajući u vidu ovaj problem, Vita Jeta je pokrenula peticiju zahtevajući da Ministarstvo Zdravlja obezbedi besplatne lekarske preglede kako bi dijagnozirali potencijalne slučajeve osteoporoze, i da se Zakon o Zdravstvenom Osiguranju sprovede u budućnosti i da se Zakon za

Penzionere usvoji. Više od 60 žena su potpisale ovu peticiju tokom predavanja. Na ovaj način, Vita Jeta nastoji da uključi više žena u izražavanju svojih potreba i u traženju svojih prava.

Vita Jeta je dobila podršku za ovaj rad od Fonda Žena Kosova, podržanog od strane Kvinna till Kvinna.