Pozdravljena izmena Zakona o porodici

Inicijativa za pravdu u jednakost (INJECT)  je 5. marta organizovala sto diskusije kako bi informisala javnost o izmenama u Zakonu o porodici.

Novi Zakon o porodici je stupio na snagu 17. januara 2019. godine sa izmenama koje je predložila Luljeta Aliu, izvršna direktorka INJECT-a. Prema mišljenju Aliu, „cilj ovih izmena jeste uklanjanje nejednakosti prema najmarginalizovanijoj grupi na Kosovu – ženama.“

INJECT je predložila da se članu 47 Zakona o porodici doda stav koji izjednačuje posao jednog partnera (muža) u monetarnoj vrednosti sa doprinosom partnerke (žene) koja se stara o porodici.
Prema ovome, rad žena o staranju dece i kuće, treba da se uračuna kao deo privrednog doprinosa kada se odlučuje u vezi sa podelom imovina, u slučaju razvoda.

Aliu je pomenula i podršku koju je dobila od Mreže žena Kosova (MŽK) za objavljivanje nalaza zasnovanih na analizi Zakona.
„MŽK je bila među prvim organizacijama od kojih sam tražila podršku za izmenu Zakona o porodici, i dobija sam je odmah“, rekla je ona.

Albulena Haxhiu, predsednica Komisije za zakonodavstvo, je izrazila zahvalnost za inicijative koje teže tome da se iskoreni patrijarhat i koje pružaju podršku postizanju polne ravnopravnosti.
„Veliki je problem što, prema poslednjim statistikama, 80 posto žena pripada neaktivnom stanovništvu. A prema nalazima Mreže žena Kosova, 30 odsto zaposlenih žena je bez ugovora. To je skandalozno“, rekla je Haxhiu.

Takođe su i druge panelistkinje prepoznale bitnost koju ima ova zakonska inicijativa. Jo-Anne Bishop, rodna savetnica u UNMIK-u i Rozafa Kelmendi iz UN Women izrazile su optimizam da će ova izmena otvoriti vrata nade ženama, kao i da će im pružiti više finansijske stabilnosti.