Pristup žena i devojčica ginekološkim uslugama u Srbici – nedovoljan

Organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK), NVO Drugëza, održala je završni sastanak na temu „Reproduktivno zdravlje, ginekološke usluge, rezultati istraživanja i koraci za budućnost“. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Povećanje pristupa žena kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti“.

Ovo je šesti i završni sastanak projekta „Pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“ u kojem je učestvovalo oko 200 žena koje su se informisale o reproduktivnom zdravlju i ginekološkim problemima uopšte.

Gentiana Zeqiri, koordinatorka projekta, rekla je da skoro sve devojke i žene, koje su učestvovale na šest održanih obuka, nisu imale dovoljno informacija o svom reproduktivnom zdravlju, ali i ginekološkim problemima uopšte.

„Žene i devojke nemaju skoro nikakve informacije. Ovo je takođe objavljeno tokom prvog sastanka projekta. Ovo je potkrepljeno istraživanjem koje smo sproveli na ovu temu, gde je nivo informacija i provera koje su uradile žene i devojke veoma nizak. Stoga smo nastavili sa informativnim sesijama na kojima su žene izuzetno dobro primile sve informacije koje je dala ginekolog. Radoznalost da se postavljaju pitanja je veoma visoka među ženama, posebno devojkama. Mislim da je barem malo podignut nivo informisanosti i da su žene i devojke postale svesne važnosti ginekološkog reproduktivnog zdravlja“, rekla je ona.

U opštini Srbica nema ginekologa na sva tri nivoa zdravstvenog sistema. Žene se pregledaju u mitrovačkoj bolnici i privatnim klinikama. U celoj Srbici ima oko šest ginekologa i svi rade u privatnim ordinacijama. Dakle, ovo je izazvalo zabrinutost žena i devojaka, pošto usluge posledično nedostaju.

Hana Zabeli, direktorka organizacije Drugëza, rekla je da su se trudili da u svaki održani sastanak uključe što više žena i devojaka.

„Pozivali smo različite žene i devojke na različite sastanke, ukupno šest koje smo održali, kako bismo podelili informacije o reproduktivnom i ginekološkom zdravlju uopšte.

Pet žena koje ranije nisu bile na pregledima, zahvaljujući obuci, posetile su ginekologa i konstatovane su im tegobe koje se leče.

Sa šest sastanaka u okviru projekta, obavestili smo oko 200 žena i devojaka koje je ginekolog obavestila o svemu što ih je interesovalo, a koje ranije nisu imale ove informacije. Danas je projekat završen i mislim da je to bio jedan od najuspešnijih projekata“, rekla je gospođa Zabeli.

Ermira Veseli, učesnica obuke, rekla je da kada god je učestvovala na ovakvim sastancima, oni su bili plodonosni i veoma informativni.

„Svaki put kada sam dolazila na obuku dobijale smo informacije od ginekologa koja je bio trener. U ranom uzrastu nismo znale da možemo otići kod ginekologa, zbog mentaliteta je prema nama, kao devojčicama bilo predrasuda. Uvek su nam govorili da se u mladosti ne može ići kod ginekologa. Ali uspeli smo da shvatimo da i mlade devojke treba da idu na ginekološke preglede, da se informišu o reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim bolestima i mnogim drugim informacijama. Stoga smatram da su ovi sastanci veoma potrebni devojkama i ženama uopšte“, rekla je ona.

Drugëza je ovu aktivnost sprovela kao korisnik 18. runde Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK-a „Unapređenje inicijative za ženska prava“, koju finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) i sufinansira Švedska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (Sida).