Gde je novac za ženska prava?

Download File

Organizacije za ženska prava igraju važnu ulogu u podršci uspostavljanju demokratskih institucija, unapređivanju prava žena kao ljudskih prava, podizanju nivoa svesti građana, pružanju usluga najteže marginalizovanim grupama (naročitu u odsustvu državnih službi), kao i u pozivanju vlada na odgovornost kroz aktivnosti zastupanja i zalaganja.