Više od “Reči na papiru”? Odgovor pružaoca Pravde za Porodično nasilje na Kosovu 2009

Download File

MŽK istražuje stepen do kojeg pružaoci pravde ispunjavaju svoje pravne obaveze da istraže, krivično gone i kazne počinioce nasilja u porodici, nudeći efikasna sredstva za žrtve u ovom izveštaju 2009 podržanom od UNDP.