„Raba Voca“  zagovara u tri opštine za zajedničko porodiljsko odsustvo

Sadašnji Zakon o radu jedan je od uzroka slabog učešća žena na tržištu rada (oko 12%). Ovo iz razloga što ovaj zakon ne priznaje muškarcima porodiljsko odsustvo. Njima je dozvoljeno da uzmu dva dana plaćenog odsustva i dve nedelje neplaćenog odsustva koje mogu da koriste u bilo koje vreme pre nego što dete navrši tri godine. Međutim, ovim zakonom žene uživaju 12 meseci odsustva, uključujući  devet meseci plaćenog i tri meseca neplaćenog odsustva.  

Na ovaj način ovaj zakon diskriminiše muškarce, ne nudeći im jednaka prava da budu sa decom, a istovremeno smanjuje učešće žena u ekonomiji.  

Centar za zaštitu žena i dece (CZŽD) „„Raba Voca” kroz inicijativu „Porodiljsko odsustvo kao budući model na Kosovu“, sprovedene u Mitrovici, Vučitrnu i Srbici je održao informativne sesije, diskusije sa građanima i institucionalnim predstavnicima, istraživanja kao i delio je informacije putem medija.  Sve ove aktivnosti podržane od strane Fonda žena Kosova sprovedene su u cilju povećanja svesti i lobiranja o velikoj važnosti koje ima praktična realizacija jednakih prava žena i dece i muškaraca da budu sa svojom decom.  

Kroz ove aktivnosti za porodiljsko odsustvo kao mogućnost promovisanja rodne jednakosti informisano je oko 330 žena  i 80 muškaraca, a punih hiljada građana dobilo više informacija o uključivanju očeva u brigu o deci.   

CZŽD „Raba Voca“ održao je sastanke sa ključnim akterima Opštine Mitrovica, Srbica i Vučitrn, na kojima se diskutovalo  o zajedničkom porodiljskom odsustvu i koristi koje bi stekli ako bi i muškarcima pripadalo ovo odsustvo. Među tim koristima nabrajaju se: veća povezanost između oca i deteta, kao i ekonomsko osnaživanje žena.  

Očinsko odsustvo bi omogućio nama, ženama da se brže vratimo radnom mestu i da ne budemo isključene duže vreme i na ovaj način imamo mogućnost da smanjimo rizik da postanemo nezaposlene, primanja niže plate ili smanjenja radne pozicije nakon povratka na posao rekla je učesnica u jednom od sastanka „Raba Voca“. 

Dok je Hyka Imeri, službenica za rodnu ravnopravnost u Opštini Srbica naglasila da se devojke diskriminišu još dok su majčinoj utrobi, od momenta kad se zna bebin pol. Tradiciju i mentalitet je veoma teško promeniti. 

Ovo zalaganje nije ograničeno samo na zainteresovane žene da prate aktivnosti a niti samo na institucije. Sastanci su se održali i sa studentima Univerziteta u Mitrovici, a znatno veća publika je postignuta kada je Izvršna direktorica „Raba Voca“ Fidane Hyseni putem TV Mitrovice i Radio Vicianum obavestila građane o ovoj inicijativi. 

Tokom pet meseci koliko su trajale ove aktivnosti, u tri uključene opštine sprovedeno je i istraživanje. Iz upitnika sprovedenog sa 150 žena i muškaraca dobi 17-90 godina vidljivo je da je vrlo mali broj građana iskoristio zajedničko porodiljsko odsustvo. Na pitanje istraživanja o tome kome pripada briga o deci, većina je odgovorila da ona pripada obeju roditelja. Jedan procenat je odgovorio da pripada samo ženama, a drugi još manji je ocenio da briga o detetu pripada samo muškarcima. 

Ovaj projekat je podržan od strane Fonda žena Kosova (FŽK), a finansiran je od strane Austrijske agencije za razvoj (ADA).