Rane ženidbe i udaje još uvek zabrinjavajuće za kosovsko društvo  

Mreža organizacija romskih, aškalijskih i egipatskih žena (MORAEŽ), koja je ujedno i organizacija članica Mreže žena Kosova (MŽK) je 26. februara održala poslednji sastanak u okviru projekta „Podrška sprečavanju ranih ženidbi i udaja u romskoj, aškalijskoj i egipatskoj zajednici na Kosovu.“  

Stručnjak za rodnu ravnopravnost Xhulieta Devolli je stavila na znanje da je projekat realizovan u tri opštine koje su najviše nastanjene nevećinskim zajednicama: Mitrovici, Gračanici i Lipljanu.  

Rane ženidbe i udaje Devolli je ocenila kao „dosta izraženu pojavu“, ističući da se protiv njih mora boriti samo društvo. Ona je i predstavila Izveštaj o preporukama za sprovođenje zahteva Istambulske konvencije u vezi sa situacijom ranih ženidba i udaja u romskoj, aškalijskoj i egipatskoj zajednici na Kosovu.  

Direktorka MORAEŽ-a Shpresa Agushi je rekla da će ovaj izvešaj makar malo poboljšati život ovih žena. Ona je takođe pomenula: „prvu podršku smo imale od MŽK-a“,  

Ariana Qosaj- Mustafa direktorka programa i viši istraživač u KIPRED-u koja je i među sastavljačima izveštaja, izrazila je zabrinutost zbog ne sprovođenja zakona. Između ostalog, istakla je „ne postoje statistike što se tiče ranih ženidbi i udaja, jer u mnogim slučajevima nisu ni prijavljene.“  

Završna konferencija projekta održaće se na kraju aprila i tim povodom će se državni akteri upoznati sa dostignućima projekta.  

Ovaj projekat je sprovela MORAEŽ,  podržao ga je Un Women, a finansirala ga je Evropska unija (EU).