Ruka Ruci je obavestila žene iz Ugljara za “Jačanje učešća žena u politici”

Organizacija Ruka Ruci je 16. aprila održala informativnu sednicu sa ženama srpske nacionalnosti  u Ugljaru / Fushe Kosove / Kosovo Polje, sa ciljem da im najavi  inicijativu „Jačanje učešća žena u politici“. 

Ova četvorogodišnja inicijativa sprovodi se od Mreža Žena Kosova (MŽK) zajedno sa Ruka Ruci, Kosovskom organizacijom mišićne distrofije (OPDMK), Evropskom asocijacijom za pravnike žena (EVEA), i podržana je od Kancelarije Evropske unije (EU) na Kosovu. 

Na sastanku su prisustvovali predstavnici opština Gračanica i Kosovo Polje/ Fushe Kosove, kao i volonteri Ruka Ruci. 

U početku, izvršna direktorka Ruka Ruci Nevenka Rikalo podelila je sa učesnicima najvažnije informacije o ovoj inicijativi, uključujući ciljeve i rezultate koji se očekuju od realizacije ove zajedničke inicijative.  

Ona je dalje govorila o važnosti postizanja solidarnosti među ženama. 

„Postoji nedostatak solidarnosti između žena i devojaka, zato i postoje mreže tako da možemo zajedno ostvariti naše ciljeve. Među tim mrežama su i Mreža Žena Kosova, Koalicija za jednakost (KB) i Lobi za rodnu ravnopravnost“, rekla je ona. 

Suzana Emini, pomoćnica koordinatora u Fondaciji Kvinna till Kvinna napomenula je da je vreme da žene imaju političke pozicije i glas u procesima donošenja odluka. 

„Postoji velika razlika između muškaraca i žena na izborima, muškarci dobijaju više novca i podrške, dok žene nemaju kontakt i ne mogu to učiniti“, kaže Emini.  

Dok je Snežana Stanojević iz opštine Kosovo Polje, saglasna sa nedostatkom podrške ženama, dodala da je vreme za veće učešće žena u politici. 

„Žene u politici nisu same, one su obično lutke. Mi uvek nalazimo razlog da se ne zaključamo, ali sada je vreme da se uključimo u politiku i potrebna nam je podrška“, rekla je ona. 

Učesnici su dalje diskutovali o najboljim oblicima ženskog javnog predstavljanja, deleći karakteristike koje čine uspešnu javnu ličnost. 

Aktivnosti „od vrata do vrata“ sa građanima, dodeljivanje grantova organizacijama članicama MŽK-a, samo su neke od tema o kojima su žene prisustvovale da bi bolje razumele inicijativu „Osnaživanje učešća žena u politici“. 

Takvi sastanci će se održati u opštinama Gračanica, Novo brdo, Severna Mitrovica, Zubin Potok, Obilić i Ranilug. 

Ovu inicijativu podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu.