SDK zagovara osnivanje konsultativnog komiteta za rodna pitanja u Podujevu 

Rodna ravnopravnost na opštinskom nivou može se postići identifikovanjem rodno zasnovanih nejednakosti u obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i političkom učešću. Za rešavanje ovih pitanja neophodno je imati mehanizam na opštinskom nivou. 

Ovo je i bio razlog da se organizacija korisnica iz 17. kruga Fonda žena Kosova (FŽK), Sundimi i Demokracisë në Kosovë – SDK (Vladavina demokratije na Kosovu), kroz okrugli sto sa opštinskim zvaničnicima, centrom za socijalni rad i civilnim društvom založila za osnivanje konsultativnog komiteta za rodna pitanja u opštini Podujevo. 

Cilj je bio uticati na jačanje rodnih mehanizama kroz diskusiju i angažovanje civilnog društva radi povećanja institucionalne odgovornosti u rodnim politikama na lokalnom nivou. Za stolom je rečeno da će takav komitet davati savete zakonodavnom telu, ali i izvršnoj vlasti same opštine u izbegavanju potencijalnih nedostataka i pružanju adekvatnih rešenja vezanih za rodna pitanja. 

Komitet bi obezbedio platformu za devojke i žene da podignu svoj glas o problemima i izazovima i da učestvuju u procesima donošenja odluka. Komitet takođe može da se zalaže za politike i programe koji promovišu rodnu ravnopravnost u opštini; oni mogu da rade sa vladinim zvaničnicima kako bi osigurali da rodna pitanja budu uključena u opštinski dnevni red. 

Tokom okruglog stola postignuta je saglasnost da zagovaračke akcije za osnivanje ovog komiteta budu zajedničke i kontinuirane. 

Naime Podvorica, službenica za rodnu ravnopravnost u Opštini Podujevo, pozdravlja osnivanje ovog komiteta. 

„Podržavamo inicijativu za osnivanje Konsultativnog komiteta za rodnu ravnopravnost. Smatramo da će osnivanje ovog komiteta sa dobrim poznavaocima pitanja rodne ravnopravnosti mnogo pomoći i našoj kancelariji, ali i donosiocima odluka u cilju napretka u povećanju učešća žena u javnom životu u našoj opštini.“ rekla je ona. 

NVO SDK je ovu aktivnost sprovela zahvaljujući dodeli grantova u okviru 18. kruga Fonda žena Kosova, kroz inicijativu MŽK „ Dalje unapređenje prava žena na Kosovu II“ koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) uz sufinansiranje od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).