Srpkinje i Romkinje iz opštine Vučitrn podigle svest o njihovim zdravstvenim pravima

21. jula „Luna“ je organizovala obuku u selu Prilužje u okviru projekta „Zdrava žena – zdravo društvo“. Na ovoj obuci je učestvovalo 15 žena iz sela Prilužje, Grace i Plementin, predstavnica organizacije „Luna“, lekarka Zekije Dhala, predstavnici organizacija „Dera e Hapur“ (Otvorena vrata i „Ruka Ruci“, kao i predstavnica Mreže žena Kosova (MŽK).

Projekat je za cilj imao zalaganje Ministarstva zdravlja kao i lokalnih zdravstvenih ustanova u opštini Vučitrn u pružanju zdravstvenih ginekoloških usluga Srpkinjama i Romkinjama iz opštine Vučitrn, odnosno u selima Prilužje, Grace i Plementin. „Luna“ takođe teži da putem ovog projekta podigne svest ženama o njihovim zdravstvenim pravima putem pružanja obuka o samostalnom pregledanju dojke, sprečavanju kancera dojke i grlića materice kao i o tehnikama podrške ženama koje su pogođene ovom bolešću.
„Podizanje svesti žena o ovim bolestima kao i o bitnosti redovnih kontrola je prvi korak i jedini način da se žene informišu i da shvate bitnost zalaganja kod institucija da počnu da pružaju ginekološke usluge u Centrima porodične medicine u ovim selima“, rekla je gđa Stanica Kovačević, predstavnica organizacije „Luna“. Ona je takođe istakla i činjenicu da osim nedostatka lekara specijalista za ove bolesti, žene iz ovih sela se suočavaju i sa problemom prevoza i slobodnog kretanja, što još više otežava njihov pristup zdravstvenim institucijama. „Osim zalaganja za pružanje zdravstvenih usluga, mi se takođe zalažemo i kod službenika u opštini Vučitrn za regulisanje linije prevoza koja će prolaziti kroz ova sela“, nastavila je gđa Stanica.
Osim redovne obuke na teme kao što su: samostalno pregledanje dojke, sprečavanje raka dojke i grlića materice, kao i tehnike pružanja podrške ženama koje su pogođene ovim bolestima, gđa Zekije Shala je prisutnima pružala i mogućnost konsultacija u vezi sa njihovim zdravstvenim problemima, savetujući ih u zavisnosti od njihovog slučaja i njihovih potreba.
Učesnici su izrazili zahvalnost za ovaj projekat rastajući se zadovoljne u vezi sa svim saznanjima koja su stekle, zahvaljujući se predstavnici organizacije „Luna“ kao i lekarki na pružanju saveta i konsultacija u vezi sa ovim bolestima. Jedna žena je rekla „obavestiću sve žene za koje znam da su imale ovakve zdravstvene probleme da dođu na obuku i na naredne konsultacije. Pošto nemamo specijaliste za ove bolesti u blizini našeg sela, posete lekarke Zekije za nas su veoma bitne“.
Ostvarivanje ovog projekta podržao je Fond žena Kosova (FŽK) a finansirala ga je Austrija agencija za razvoj (ADA).