Studenti iz Amsterdama cene aktivizam MŽK-a

U petak, 17. juna, Adeljina Beriša, direktorka programa protiv rodno zasnovanog nasilja, MŽK, i Besarta Breznica, koordinatorka MŽK-a programa protiv rodno zasnovanog nasilja sastale su se sa studentima Univerzitetskog koledža u Amsterdamu, Holandiji.

Na ovom tradicionalnom sastanku, Beriša je govorila o istoriji pokreta za prava žena na Kosovu, radu MŽK-a od njenog osnivanja i šest glavnih programa MŽK-a.

Studenti su bili zainteresovani da se blisko upoznaju sa radom MŽK-a, iskustvima aktivistkinja za prava žena na Kosovu, situacijom na Kosovu, rodno zasnovanim nasiljem i žrtvama seksualnog nasilja tokom rata.

Beriša je rekla „ne verujemo da će zlostavljane žene biti mirne i da će pravda pobediti sve dok država ne prizna šta se dogodilo.“

Ona je rekla da se MŽK zalagala za rodnu perspektivu. Međutim, prema njenim rečima, dijalog se uvek vrši između muškaraca  i sa tehničkih aspekata. „O ljudskim aspektima koji se tiču nas kao žena se ne raspravlja“.

Studenti su obavešteni da MŽK daje preporuke koje su u skladu sa najboljim međunarodnim praksama koje treba uključiti u kosovsko zakonodavstvo. Takođe, na osnovu preporuka MŽK-a, bilo je moguće kriminalizovati  neke oblike rodno zasnovanog nasilja kao što su seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje.

Osoblje MŽK-a je obavestilo studente o brojnim kampanjama podizanja svesti, napominjući da žene više prijavljuju nasilje zahvaljujući dosadašnjem radu koje su NVO uradile.

Studenti su cenili sastanak, videvši ga kao dragoceno iskustvo i divnu priliku da izbliza razumeju rad MŽK-a, kao i situaciju žena na Kosovu.

Studenti su istakli da solidarnost među članicama mreže motiviše Studenti su istakli da je solidarnost među članicama mreže motivirajuća i izrazili želju da stažiraju  kako bi naučili o novim stvarima, a posebno o ulozi žena u izgradnji mira.

Tokom protekle tri godine, izvršna direktorka MŽK-a Igo Rogova razgovarala je sa studentima ovog univerziteta o pravima žena i njihovom uticaju na istoriju Kosova i izgradnju mira.

Pročitajte OVDE  više o poseti u 2021.godini.