Studenti  iz Amsterdama cene aktivizam MŽK-a 

Dana 13. juna, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“ grupa studenata sa Univerziteta u Amsterdamu sastala se sa izvršnim direktorom Mreže ŽenKosova (MŽK), Igballe Rogovom i koordinatorom projekta, Nertila Qarri-Gërguri. 

Studenti su upoznati sa procesom izgradnje mira i aktivizma na Kosovu devedesetih godina.Rogova im je govorila o udruženju „Motrat Qiriazi“, o istoriji prvih poteza za ženska prava na Kosovu, kao i o radu MŽK od osnivanja. Dok, Qarri-Gërgurije predstavila studentima pregled trenutnog rada i strategije MŽK-a. 

Pošto ovo nije bila prva godina u kojoj se MŽK sastala sa studentima sa ovog univerziteta, pokazali su interesovanje da saznaju više o iskustvima aktivista za prava žena na Kosovu, kao i nedavnim dešavanjima i problemima u ovoj oblasti. 

Studenti su ocenili ovaj sastanak kao dragoceno iskustvo i dobru priliku da usko razumiju tok kulturnih i društvenih procesa tokom različitih perioda u kojima je Kosovo prošlo.