Udruženje žena „Aureola“ se zalaže za izmene Zakona o nasleđivanju

Dana 5. aprila, Udruženje žena „Aureola“ održalo je poslednji sastanak u okviru inicijative „Unapređenje Zakona o nasleđu“. 

Na sastanku su bili prisutni Mekhide Mjaku – Topalli, predsednica Grupe za ženski klub, Daut Morina, direktorica Centralne uprave, Agencija za besplatnu pravnu pomoć, predstavnici Centra za socijalni rad iz Obilića i predstavnici civilnog društva. 

Svrha ove inicijative je da se u Parlamentu zalaže za ukidanje ili suspenziju člana 130.1 Zakona o nasleđivanju.  

Direktorica organizacije „Aureola“ Sanije Grajcevci ocenila je da će to imati uticaja na stvaranje povoljnijeg ekonomskog položaja ženaOna je pokazala da se takođe preporučuje da se napravi elektronska baza podataka, tako da se član / porodica ne može ostaviti bez učešća u nasleđivanju.Dok je Violeta Berisha, direktorica organizacije Amza, rekla da oko 80 odsto žena nije svesno da imaju pravo na imovini.  

Ova inicijativa je podržana od Mreže Žena Kosova i Kosovske ženske fondacije  (KFG) a finansirana od strane Austrijske razvojne agencije (ADA).