UOPB radi na podizanju svesti o seksualnom uznemiravanju i nasilju u školama

U četvrtak, 23. juna, Udruženje za obrazovanje i porodičnu brigu (UOPB) u okviru projekta „Unapređenje znanja i osnaživanje mladih za život bez nasilja i seksualnog uznemiravanja“ održalo je informativni sastanak sa učenicima osmog razreda osnovne škole „Jan Salihu“ u selu Molić u opštini Đakovica.

Na sastanku sa 22 učenika, psihološkinja i pravnica su potonje obavestili o nasilju u porodici, seksualnom uznemiravanju i bulizmu (maltretiranju).

Pravnica Edona Rudi upoznala je učenike sa različitim oblicima nasilja kao što su: psihičko, fizičko i seksualno nasilje. Ona je detaljnije objasnila sesksualno uznemiravanje, obaveštavajući mlade da svi ovi oblici nasilja predstavljaju krivična dela. Dok je psihološkinja, Fatjona Karakuši informisala učenike o ozbiljnim posledicama koje svaki oblik nasilja može imati na žrtve i potencijalne žrtve.

Takođe je istakla ulogu psihologa ne samo u prijavljivanju seksualnog uznemiravanja u školi, već i u prevazilaženju anksioznosti, straha i nesigurnosti koje žrtve mogu da osećaju.

Ovaj sastanak je omogućio Fond žena Kosova kroz 17. krug, a finansira ga Evropska unija