WAI podiže svest devojaka i žena u Lipljanu o mentalnom i seksualnom zdravlju

Preko 20 žena i devojaka iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana okupilo se u osnovnoj školi u selu Gadime u Lipljanu da razgovaraju o mentalnom i seksualnom zdravlju, ali i da se informišu o brojnim pravima koja one uživaju.

Pokretačka snaga ove inicijative je organizacija članica MŽK, Women Alliance for Integration (WAI)-Ženska alijansa za integraciju, koja ova predavanja održava u okviru inicijative „Mobilizacija Romkinja, Aškalijki i Egipćanki za prava na mentalno i seksualno zdravlje“, koju podržava Mreža žena Kosova (MŽK).

Adeljina Ćoraj Emini, direktorka WAI, naglašava važan napredak koji su postigle u osnaživanju žena u opštini Lipljan.

„Glavni cilj je podizanje svesti o zaštite njihovih prava i da ne ćute.. da se oslobode straha, mobilisu i traže svoja prava. Ovo je naš glavni cilj“, rekla je ona.

Učesnice iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u većini slučajeva imaju ograničeno formalno obrazovanje, a neke od njih su i nepismene.

Stoga, čak i dodirivanje najosetljivijih tema, poput mentalnog i seksualnog zdravlja, otežava rad psihologa. Međutim, Fjola Ibrahimi Starabaja na predavanju u selu Gadime, kao i na desetinama drugih do sada održanih sa WAI, prilagođava se zahtevima žena i devojaka kako bi kako bi bila što razumljivija..

„Obrađivane teme bile su stres, anksioznost, depresija, pre i posle porođaja. Mogu reći da su ove grupe malo ili nimalo školovane, zato vodim i razgovore, dobijam preporuke od radnih grupa, da razgovaramo o temama koje ih zanimaju“, kaže Fjola, koja kaže da na svakom predavanju se trudi da informiše žene o njihovim pravima.

„Vrlo malo žena je upoznato o tome šta mogu da traže od institucija, koja su njihova prava, kako da prijave slučaj nasilja… mogu slobodno da kažem, ne samo kao psiholog, već i kao socijalna radnica da su ovi sastanci rezultirali da veliki broj žena prijavi nasilje u porodici“, rekla je ona.

I Fjola i Adeljina su a ženama i devojkama iz ovih zajednica razgovarale o ranim brakovima i njihovom uticaju sa pravnog i psihološkog stanovišta.

Na ovim predavanjima je naglašen značaj obrazovanja kao alata za razbijanje kruga siromaštva i stvaranje dobro vaspitanih i obrazovanih porodica.

WAI je korisnica granta u okviru 18. runde Fonda žena Kosova u okviru inicijative MŽK „Unapređenje inicijative za ženska prava II“ koju finansira Austrijska agencija za razvoj (ADA) a sufinansira Švedska agencija za međunarodnu razvoj i saradnju i razvoj (Sida).