Zdravstveni radnici za jačanje žena i angažovanje očeva

Juče su Ministarstvo zdravlja, UNICEF i Mreža žena Kosova (MŽK) u saradnji sa Akcijom za majke i decu, otpočeli zajedničke napore za angažovanje radnika zdravstvene nege u izmeni tradicionalnih rodnih uloga na Kosovu.

Od malih nogu, devojčice i dečaci naučeni su da se oblače i ponašaju na način koji im je određen. Njihov pol određuje kako će ih društvo tretirati, gde mogu da idu i mogućnosti koje će imati u životu. Istraživanja su pokazala da dete počinje da uči te uloge u veoma ranom uzrastu, čak i odmah po rođenju.

Ova nova inicijativa Ministarstva zdravlja i UNICEF-a u saradnji sa MŽK-om traži da se radnici zdravstvene nege angažuju u vršenju kućnih poseta pre rođenja i nakon rođenja, da razgovaraju sa porodicama o rodnim ulogama i o tome kako oni mogu da sagrade srećan i zdraviji život, sa više mogućnosti za njihovu decu. Kao deo UNICEF-ovog projekta o kućnim posetama, praktikanti zdravstva će obuhvatiti pozitivnu strategiju roditeljstva, rodnu socijalizaciju i bitnu ulogu oca tokom poseta njihovim kućama.

„Mislimo da preko kućnih poseta vi možete izmeniti kulturu u pravcu rodne jednakosti na Kosovu“, rekao je zamenik šefa Kancelarije UNICEF-a na Kosovu g. James Mugaju. „Vi ste šampioni ove inicijative“, rekao je stručnjacima za zdravstvenu negu koji su učestvovali na jednoj radionici. „Ovaj program je uspešan zahvaljujući vama i vašem angažovanju“; rekao je Magaju.

U ime MŽK-a Ilirjana Banjska je jedna od trenera koje će raditi da radnicima u zdravstvenoj nezi kako bi ih podržala u tome da dobro shvate rodne uloge, stereotipe, odnose vlasti i kako oni mogu doprineti u borbi protiv nasilja po rodnom osnovu.

Izvršna direktorka MŽK-a Igballe Rogova je podelila iskustva iz 1990. godine kada su kao deo Udruženja sestre Qiriazi, aktivisti videli da je najbolja metoda za postizanje jednoglasnosti, bila približavanje od vrata do vrata. „“Zahvaljujem vam se na vašem radu, koji će dovesti do rodne jednakosti na Kosovu“, rekla je ona. „Imate kontakte sa ljudima i možete promeniti ljude!“

„Situacija na Kosovu se polako menja“, rekla je Rogova. „Muškarci su izrazili želju da budu uz njihovu decu, ali ponekada ljudi oko njih im govore da ne mogu.“ Ona se setila istraživanja koje je sprovela MŽK, a koje je između ostalog pokazalo da približno 64% muškaraca želi da provodi više vremena njihovom decom i da se o njima staraju. „I mi ih podržavamo!“, rekla je Rogova.

Samo kada muškarci budu imali pravo da provode vreme sa svojom decom, žene će imati više prava da postanu deo javnog prostora. S toga, MŽK takođe radi sa svojim partnerima i poziva na izmene Zakona o radu, kako bi omogućili da i žene i muškarci provode vreme sa njihovom decom.

Kao deo UNICEF-ovog projekta o kućnim posetama i rodne odgovornosti, MŽK će nastaviti da sarađuje sa UNICEF-om. Rogova se zahvalila Ministarstvu zdravlja i UNICEF-u što su obuhvatili MŽK u ovaj proces i na njihovoj saradnji na unapređenju rodne jednakosti na Kosovu.

Ova inicijativa je u skladu sa Sektornom strategijom zdravstva na Kosovu 2017-2021, koja zahteva poboljšanje kvaliteta usluga putem poboljšanja pristupa ovim uslugama za ugrožene grupe.